Вимоги до маркування як один з інструментів нетарифного регулювання імпорту українських продуктів харчування в Китайській народній республіці

2022;
: cc. 426- 435
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано динаміку і структуру міжнародної торгівлі українськими продуктами харчування з Китаєм. Досліджено інструменти китайської нетарифної торгівельної політики щодо імпорту продуктів харчування і їхній вплив на торгівлю з Україною. Розглянуто китайські нормативні акти і стандарти, що встановлюють вимоги до продуктів харчування. Описано процес акредитації іноземних виробників у Китаї. Розглянуто сутність і функції маркування, дано його класифікацію за певними ознаками. Досліджено вимоги Китаю щодо маркування продуктів харчування.

 1. Данько  Т.  І.,  Яворська Н.  П.  Ідентифікація  товарів:  сутність  та  основні  товарознавчі  аспекти.Економіка і суспільство, 2017, № 9. С. 391–395.
 2. Козлова О. А. Маркетинговый анализ развития мирового рынка органической продукции. Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2011, № 5 (79). С. 117–121.
 3. Коломієць Т. М., Притульська Н. В., Романенко О. Л. Експертиза товарів : підруч. – К.: КНТЕУ, 2001. – 274 с.
 4. Коломієць Т., Мережко М., Осієвська В. Методологічні засади ідентифікації споживчих товарів.Товари і ринки, 2012. 2. С. 48–53.
 5. Лазарчук М. О. Соціально-економічні реформи в Китаї: генезис та чинники. Економічні науки, 2013, № 1-2. С. 117–124.
 6. Методичні рекомендації для державних інспекторів України та операторів ринку, які мають намір здійснювати експорт харчових продуктів тваринного походження до Китайської Народної Республіки. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https:///D:/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9/%D0%BF%D1%80%D0% BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83.pdf.
 7. Михайленко О. Г., Дзяд  О.  В.  Зовнішня  торгівля  товарами  Китаю:  відновлення  після пандемії. Економіка та держава, 2022. № 3. С. 29–42.
 8. Оксентюк Б., Міщук О. Маркування продукції як важливий елемент маркетингової товарної політики. Галицький економічний вісник. Т.: ТНТУ, 2019. Том 61. № 6. С. 119–125.
 9. Осташко Т. О. Особливості торговельної політики Китаю і перспективи експорту України до КНР.Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій, 2018, 1.  С. 101–111.
 10. Імпорт м’яса Китаю в 2020 році. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://new.qq.com/omn/ 20210123/20210123A0DNQW00.html.
 11. Торговельна статистика Китаю. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://oec.world/en/ profile/country/chn.
 12. Штрихове кодування продукції. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://buklib.net/ books/36013/.
 13. International   Trade   Centre.   [Електронний   ресурс].   Режим   доступу:            http://www.intracen. org/itc/sectors/services/.
 14. World bank. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://databank.worldbank.org/ reports.aspx?source=2&country=UKR.