Незалежний освітній аудитор як суб’єкт громадського механізму забезпечення якості вищої освіти

Автори:
1
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Розглянуто стан і ризики функціонування системи державного забезпечення якості вищої освіти в Україні. Запропоновано громадський механізм управління якістю вищої освіти через створення інституту незалежних освітніх аудиторів. Виокремлено переваги незалежного освітнього аудиту для закладів вищої освіти. Визначено вимоги до освіти та рівня фахової підготовки незалежних освітніх аудиторів.

  1. Stadnyi, Ye. (2019). Ukrainski studenty zakordonom: dani do 2017/18 navchalnoho roku. URL : https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainski-studenty-za-kordonom-fakty-ta-stereotypy [in Ukrainian].
  2. Petrushenko, M. (2014). Teoriia – vidminno, praktyka – nezadovilno. Uriadovyi kurier. URL : http://ukurier.gov.ua/uk/articles/teoriya-vidminno-praktika-nezadovilno [in Ukrainian].
  3. Pro vyshchu osvitu. № 1556-VII. (2014) [in Ukrainian].
  4. Pro audytorsku diialnist. № 3125-ХІІ. (1993) [in Ukrainian].
  5. Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity (ESG). (2015). Kyiv: TOV “TsS”. 32 p. [in Ukrainian].