формальна модель

Формальна модель опрацювання знань у системах із ситуаційною обізнаністю

Розглянуто моделі, методи формалізації та моделювання процесу прийняття рішень у системах із ситуаційною обізнаністю. Наведено математичну формалізацію понять ситуації. Подано алгебраїчну модель, яка дає змогу використовувати різні методи моделювання ситуаційної обізнаності, що ґрунтується на фреймворку “Алгебра систем”. Проаналізовано поняття дескриптивної логіки та її переваги і недоліки. Розроблено відображення між алгебраїчною моделлю, дескриптивною логікою та моделлю інтерпретованих систем.

Лексикографічна база даних на основі лексико-семантичних груп дієслів української мови

Розглянуто основні переваги комп’ютерної лексикографії над традиційною. Обґрунтовано доцільність представлення семантичних характеристик дієслів у лекси¬кографічній базі даних. За інформаційною теорією лексикографічних систем побудовано лексикографічну базу даних лексико-семантичних груп дієслів української мови.

Метод оцінювання якості туристичної документації

The article describes method of quality evaluation of tourism documentation, created on the basis of open web-resources taking into consideration demands and interests of tourism product consumer, formal model of tourism documentation structure is presented.

Формальна модель відображення семантичних характеристик у словниках

The article deals with the importance of information technologies for solving practical problems of linguistics. The expediency of presenting the semantic characteristics of verbs in explanatory dictionaries is proven. On the basis of the information theory of lexicographic systems the formal model of representation of semantic characteristics of verbs in dictionaries is built.