ЮНЕСКО

Інституційно-правовий аспект міжнародної співпраці у формуванні Європейського інформаційного суспільства, гарантуванні його ефективного функціонування та безпеки (оглядова стаття)

Висвітлено актуальну проблему формування, ефективного функціонування Європейського інформаційного суспільства, створення системи безпеки та протидії негативним інформаційно-психологічним впливам. Наголошено, що Європейське інформаційне суспільство є невід'ємною частиною глобального інформаційного простору, важливою інформаційно-комунікативною складовою міжнародної співпраці, створення ефективних інституційних механізмів та розроблення нормативно-правової бази - пріоритетне завдання суб'єктів як європейського, так і світового політичних процесів.

Конвенції юнеско як базова складова національної системи правового регулювання пам’яткоохоронної діяльності: понятійно-термінологічний аспект

На основі порівняння норм конвенцій ЮНЕСКО, які ратифікувала Україна, та національного законодавства проаналізовано особливості застосування базових понять пам’яткоохоронної сфери у конвенціях ЮНЕСКО та національному законодавстві, здійснено спробу встановити їхню ієрархію, запропоновано способи подолання розбіжностей під час використання існуючого понятійно-термінологічного апарату.

Природа та місія спадщини в сучасності: наслідки націоналізму

Розглянуто тему походження, характеру і місії сучасної культурної спадщини. Спадщина є важливим джерелом для інших сфер — культури, політики, економіки. Чи може вона бути тільки джерелом? Спробуємо довести, що не тільки. Ставиться питання — чи може культура, політика чи націоналізм у сучасну епоху існувати без спадщини?