Природа та місія спадщини в сучасності: наслідки націоналізму

Автори:
1
The Faculty of History of Vilnius University

Розглянуто тему походження, характеру і місії сучасної культурної спадщини. Спадщина є важливим джерелом для інших сфер — культури, політики, економіки. Чи може вона бути тільки джерелом? Спробуємо довести, що не тільки. Ставиться питання — чи може культура, політика чи націоналізм у сучасну епоху існувати без спадщини?

Націоналізм появився зі сучасною людиною і оволодів всією його сутністю — розумом, почуттями, духом. Він є головною ідеологією сучасності. Створення епохи — культурна/історична пам’ять, наука, історія, спадщина нації — якщо не всією своєю цілісністю, то хоча б значною мірою також перетворились на його прислугу. Втім для існування націоналізму необхідне минуле. Оскільки сучасне суспільство має два шляхи в минуле — історію (наука, яка відкриває чи створює минуле) і спадщина (об’єкти, які перебуваючи в сучасності представляють минуле), тому спадщина для націоналізму є дуже важливою. Тим самим історія і спадщина є найважливішими джерелами заснування нації. У цьому разі спадщина виконує не тільки легітимізації, але і функцію конструювання та єднання суспільства.

Історія взаємодії націоналізму і спадщини продовжується вже два століття. Ця спільна історія розпочалась з духу народу. Для самовираження духу народу спадщина була життєво важливою. Дух народу так і залишився би тільки філософією, якщо б його десь не можна було б втілити. Найчастіше він втілюється саме в спадщині. Такий гармонійний симбіоз між націоналізмом і спадщиною розвивався до четвертої декади ХХ ст. Після цього симбіоз націоналізму розвивається і далі, але дещо помірковано.

1. ANDERSON, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso, 1991, 224 p. 2. The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments. 1931. http://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-francais/res.... 3. BARANOVA, Jūratė. Istorijos filosofija. Vilnius, Alma littera, 2000, 417 p. 4. Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Basic Texts. 2014 edition. Paris: UNESCO, 2014, p. 5–18. 5. FEILDEN, Bernard M.; JOKILEHT, Jukka. anagement Guidelines for World Cultural Heritage Sites. Rome: ICCROM, 1998; 6. GELLNER, Ernest. Nations and Nationalism. Cornell University Press, 2008, 208 p. 7. HERDER, John Godfrey. Outlines of a Philosophy of the History of Man. London: 1803, vol. I, 518 p. 8. HERDER, John Godfrey. Outlines of a Philosophy of the History of Man. London: 1803, vol. II, 637. 9. KULEVIČIUS, Salvijus. Antrasis pilių gyvenimas: istorinių pilių atmintis ir rekonstravimas modernioje Lietuvoje. Acta humanitarica universitatis Saulensis. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2013, vol. 16, p. 183–205. 10. KULEVIČIUS, Salvijus. In Search for Cultural Heritage Authenticity Definition: History and Current Issues. Historical and Cultural Studies / Iсторико-культурнi студii. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2014, vol. 1, no. 1, p. 1–6. 11. MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. The Spirit of the Laws. Kitchener: Batoche Books, 2001, 726 p. 12. The Nara Document on Authenticity [ICOMOS document], 1994. <http://www.icomos.org/charters/nara-e.pdf>; 13. NORA, Pierre. The Era of Commemoration. Realms of Memory. The Construction of the French Past. Volume III (Symbols) / under the direction of Pierre Nora. New York: Columbia University Press, 1998, p. 609–638; 14. NORA, Pierre. From Lieux de mémoire to Realms of Memory. Realms of Memory. The Construction of the French Past. Volume I (Conflicts and Divisions) / under the direction of Pierre Nora. New York: Columbia University Press, 1996, p. XV–XXIV; 15. NORA, Pierre. General Introduction: Between Memory and History. Realms of Memory. The Construction of the French Past. Volume I (Conflicts and Divisions) / under the direction of Pierre Nora. New York: Columbia University Press, 1996, p. 1–20; 16. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention [UNESCO, Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage document; WHC. 05/02], 2005, 151 p. <http://whc.unesco.org/archive/opguide05-en.pdf>; 17. TUNBRIDGE, John E.; ASHWORTH, Gregory J. Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict, Belhaven Press, 1996, 314 p.; 18. VIOLLET-LE-DUC, Eugène Emmanuel. Restoration. Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage / ed. N. S. Price, M. K. Talley (Jr.), A. M. Vaccaro. Los Angeles, 1996, 520 p.; 19. WILSON, William A. Herder, Folklore and Romantic nationalism. The Journal of Popular Culture. 1973, vol. 6, issue 4, p. 819–835.