колекції

OPTIMUM COLLECTION AND CONCENTRATION STRATEGIES OF HYDROBIONTS EXCESS BIOMASS IN BIOLOGICAL SURFACE WATER PURIFYING TECHNOLOGIES

The analysis of perspective collection and concentration technologies of excess biomass in the technologies of wastewater and surface water biological treatment with the use of aquatic organisms has been carried out. The scheme of a life cycle of the aquatic organisms in wastewater and surface water treatment technologies has been proposed. The analysis of technological approaches for biomass collection of three types: aquatic plants and macroalgae; aquatic plants with a developed root system and microalgae of aquatic organisms has been carried out.

ПРОЯВИ «МУЗЕАЛЬНОСТІ» В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ: ВІД АНТИЧНОСТІ ДО ХІХ ст.

У статті здійснено спробу проаналізувати, на фоні ключових етапів цивілізаційно-культурної історії Європи, прояви музеальності від античної доби до епохи націоналізму в ХІХ столітті. Увагу акцентовано на причинно-наслідкових зв’язках між потребою у відборі та зберіганні певних видів музеалій та релігійно-світоглядними й суспільно-політичними обставинами конкретної історичної епохи.

Музей НТШ у Львові (1912–1939): науково-фондова робота

На основі аналізу літератури та залучення широкого пласту архівних джерел простежено впродовж 1912– 1939 років основні етапи розвитку та становлення однієї із найбільших музейних установ Львова та Галичини – Музею Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Особливу увагу звернено на висвітлення одного із визначальних векторів музейної роботи – науково-фондової роботи.

Діяльність генералів Всеволода Петріва та Михайла Омеляновича-Павленка в організації Національної архівно-музейної справи в еміграції

Проаналізовано діяльність генералів армії УНР Всеволода Петріва та Михайла Омеляновича-Павленка в організації національної архівної справи в еміграції. Здійснено спробу показати на тлі політичних процесів міжвоєнного періоду діяльність представників військової еміграції зі створення музейних, книжкових та документальних колекцій, заснування архівних осередків у країнах осідку.