сакральна архітектура

САКРАЛЬНИЙ ПІДХІД КАЛАТРАВИ

Стаття присвячена дослідженню принципів та ідей, які використовував Сантьяго Калатрави при проектуванні церкви Святого Миколая у Всесвітньому торговому центрі  (Nicholas National Shrine at the World Trade Center),  храму Американської архієпархії Константинопольської православної церкви та розташована на Мангеттені у Нью-Йорку. Дослідження розкриває історичний контекст трагедії 11 вересня та руйнування первісної обителі грецької православної громади та процес підготовки до побудови нового храму.

СВІТЛО-ПРОСТОРОВА КОМПОЗИЦІЯ САКРАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ ЛЕ КОРБЮЗЬЄ

Статтю присвячено аналізу світлової композиції в просторі сакральних будівель спроектованих видатним французьким архітектором Ле Корбюзьє в 50-60-х роках минулого століття. Розкрито сутність методики проектування світлового середовища модерних храмів архітектора, встановлено способи та засоби формування світло-просторових композицій цих будівель.

АРХІТЕКТУРА РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНІ

Розглянуто архітектурні особливості будівель та просторів найбільших римо-католицьких навчальних закладів на теренах сучасної України, висвітлено та проаналізовано принципи, на основі яких формується архітектура духовного навчального закладу Римо-католицької Церкви, визначено концепцію архітектурно-планувальної організації окремих сакральних, академічних, адміністративних та господарських будівель, рекреаційних, видовищних  та спортивних просторів в межах  кампуса духовного навчального закладу РКЦ, подано практичні рекомендації проектантам.

САКРАЛЬНИЙ ОБРАЗ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті висвітлено етапи формування архітектури храмових комплексів на Тернопільщині, які сьогодні формують сакральний образ регіону. Джерела, використані у дослідженні, мають різне походження, дають дослідникам інформацію для аналізу сакральної архітектури сучасної Тернопільської області, яка може бути використана для подальших досліджень. Джерельною базою дослідження є церкви різних конфесій - православна, католицька, греко-католицька, єврейська, вірменська, а також залишки дохристиянських комплексів.

НАДДНІПРЯНСЬКА ТРАДИЦІЯ У САКРАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ ДОНЩИНИ XVIII СТОЛІТТЯ

На прикладі ряду споруд простежено вплив української наддніпрянської традиції сакральної архітектури на церковне будівництво Донщини XVIII століття. Окреслено спільні та відмінні риси подонських споруд із їх наддніпрянськими прообразами. Проаналізовано різні можливості окреслення такого роду об’єктів у рамках архітектурної теорії. 

НОВИЙ РИМ, ЯК ІДЕАЛЬНА ІЄРАТОПІЯ У ГАЛИЦЬКІЙ САКРАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

У статті розглядається, раніше мало висвітлена тенденція розвитку сакральної архітектури Галичини межі ХХ – ХХІ століть, пов’язана із інтерпретацією образів константинопольської архітектури періоду раннього середньовіччя. Наводяться ідеологічні та ідентифікаційні підстави даної тенденції, наводяться та аналізуються приклади ряду споруд. 

ПОШУК ХАРИЗМАТИЧНОГО ОБРАЗУ В САКРАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ ЛЬВОВА 1990-2000-Х РОКІВ

У статті окреслено феномен пошуків харизматичного образу для сакральних об’єктів у львівській архітектурі межі 1990-х – 2000-х років. Унікальною особливістю об’єктів, що постали в рамках цього феномену стала свобода засобів та індивідуальних інтерпретацій, не скутих рамками канонічних та традиціоналістичних стереотипів, котрі, на цьому, ранньому етапі релігійного відродження були мало відомими та впливовими.

ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ХРИСТИЯНСЬКИХ ДУХОВНО-ГУМАНІТАРНИХ МУЛЬТИОСВІТНІХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

Висвітлено і проаналізовано історичні аспекти, сучасний стан та перспективи розвитку архітектури християнських духовно-гуманітарнихо світніх закладів в Україні, виокремлено основні фактори, які найбільше впливають на формування духовного освітнього закладу нового типу – духовно-гуманітарного мультиосвітнього центру. Сформульовано головні принципи та концепцію, на якихо снована архітектурно-планувальна організація духовно-гуманітарного мультиосвітнього центру, надано конкретні рекомендації щодо проектування духовно-гуманітарнихм ультиосвітніхцентрів в Україні

Туристична атрактивність львівських храмів

Проаналізовано туристичну привабливість храмів Львова. У ній зроблено спробу охарактеризувати низку аспектів, актуальних та важливих для популяризації львівської храмової архітектури в контексті туристичної атрактивності.