ПОШУК ХАРИЗМАТИЧНОГО ОБРАЗУ В САКРАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ ЛЬВОВА 1990-2000-Х РОКІВ

1
Національний університет “Львівська політехніка”

У статті окреслено феномен пошуків харизматичного образу для сакральних об’єктів у львівській архітектурі межі 1990-х – 2000-х років. Унікальною особливістю об’єктів, що постали в рамках цього феномену стала свобода засобів та індивідуальних інтерпретацій, не скутих рамками канонічних та традиціоналістичних стереотипів, котрі, на цьому, ранньому етапі релігійного відродження були мало відомими та впливовими.

Криворучко Ю. 2008, Архітектура Львова. Час і Стилі, Архітектура доби Незалежності (після 1991).Сакральні споруди, Львів: "Центр Європи".

Борис, А. М. 2014, Творчість архітектора Радослава Жука у вітчизняній та світовій літературі, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Науковий вісник будівництва №4(78), Харків, С. 67-71.

Борис, А. М. 2015, Взаємопроникнення професійного світогляду Радослава Жука та архітекторів Західної України в контексті відродження сакрального будівництва, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Науковий вісник будівництва №3(81), Харків, С. 5-9.

Гнідець Р. Б. 2002, Вплив конструктивних факторів на архітектуру українських баневих церков,дис. ... канд. архітектури: 18.00.01., Львів, 296 арк.

Гнідець Р. Б. 2008, Традиція у формах баневих завершень церков українського архітектурного модерну та їх вираження в сучасному храмобудуванні / Р. Б. Гнідець // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Архітектура. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, № 632. – С. 7–14. 9.

Гнідець Р. Б. 2004, Ідеологічний чинник у формотворчій основі українського храмобудування, Національного університету "Львівська політехніка", Вісник "Архітектура", Львів, С. 273-277.

Лінда, С., Іваночко, У. 2009, Стильові пошуки в сакральній архітектурі сучасної України, Вісник Львівського національного аграрного університету, Архітектура і сільськогосподарське будівництво, Львів.

Обідняк, М.М. 2004, Проблеми ідентичності національного в новій сакральній архітектаурі України, Вісник Національного університету "Львівська політехніка", "Архітектура", Львів, С. 78-90.

Черкес, Б. 2003, Традиція та ідентичність в новій українській церковній архітектурі, ВісникНаціонального університету «Львівська політехніка», «Архітектура» № 486, Львів, С. 71-91

Юрик Я. 2011, Ідентичність сучасної сакральної архітектури Львова, www.sworld.com.ua, Available at: https://www.sworld.com.ua/konfer27/829.pdf

Яців М.Б. 2002, Архітектурно-просторова організація світлового середовища української церкви: дис. … канд. архітектури 18.00.01., Львів.

Яців, М.Б. 2001, Структура світлового середовища церкви, Вісник Національного університету"Львівська політехніка", «Архітектура» № 429, Львів, С. 217-221.

Борис, А., Франків Р.2015, Неомодерністський напрямок у сакральній архітектурі Західної України та його взаємозв'язок із творчою спадщиною Радослава Жука, Київський національний університет будівництва та архітектури, Сучасні проблеми архітектури та містобудування № 40, Київ, С.14-19.

Борис А. 2017, Вплив творчості Радослава Жука на розвиток сакральної архітектури Західної України в період кінця ХХ – початку ХХІ століть. дис. … канд. архітектури 18.00.01. Львів. – С.115