якість послуг

Нормативно-правове забезпечення надання офтальмологічних послуг та допомоги в Україні

Проаналізовано чільне законодавство, що визначає правові, організаційні, та соціально-економічні засади забезпечення охорони здоров’я громадян, розглянуто нормативні основи для розроблення стандартів і клінічних протоколів лікування захворювань органу зору. Виявлено відсутність в нор- мативно-правових актах вимог до якості та вартості офтальмологічних послуг. Запропоновано нормативно регламентувати якість та вартість, визначити механізм їх фінансового забезпечення на третинному рівні медичної допомоги.

Оцінка ефективності управління соціальними послугами для хворих на деменцію через механізми громадського контролю

Досліджено механізми громадського контролю за діяльністю державних закладів, що надають соціальні послуги різним групам населення, зокрема хворим на деменцію. Розглянуто доцільність використання системи державних закупівель для аналізу та контролю якості надання послуг. Запропоновано посилення можливостей застосування системи ProZorro як дієвого механізму громадського контролю за ефективністю прийняття управлінських рішень та використання бюджетних коштів.

МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Стаття присвячена дослідженню якості надання адміністративних послуг та маркетинговим інструментам, які можуть її забезпечити.

Досліджено особливості адміністративних послуг та характеристики, які відрізняють їх від інших. Розглянуто вплив інструментів маркетингу, а саме надійність, безпека, ступінь доступності, матеріальні чинники, репутація установи, оперативність, турбота про клієнта, ввічливість, компетентність, рівень комунікації, на складові якості адміністративних послуг.

Моделі якості послуг телекомунікаційних мереж

Розглянуто моделі якості послуг телекомунікаційних мереж. Досліджено особли- вості забезпечення якості послуг у телефонних та комп’ютерних мережах. На підставі цього дослідження встановлено, що міські телефонні мережі в загальному забезпечують вищу точність, надійність та безпеку порівняно з локальними комп’ютерними мере- жами. Суттєвою перевагою локальних комп’ютерних мереж над міськими телефонними мережами є забезпечення вищої швидкості передавання інформації користувачів, хоча недоліком є нестабільність цієї швидкості.