Нормативно-правове забезпечення надання офтальмологічних послуг та допомоги в Україні

DG.
2022;
: cc. 72 - 85
1
Навчально-науковий інститут державного управління Національного університету «Львівська політехніка»
2
Навчально-науковий інститут державного управління Національного університету «Львівська політехніка»

Проаналізовано чільне законодавство, що визначає правові, організаційні, та соціально-економічні засади забезпечення охорони здоров’я громадян, розглянуто нормативні основи для розроблення стандартів і клінічних протоколів лікування захворювань органу зору. Виявлено відсутність в нор- мативно-правових актах вимог до якості та вартості офтальмологічних послуг. Запропоновано нормативно регламентувати якість та вартість, визначити механізм їх фінансового забезпечення на третинному рівні медичної допомоги. Досліджено особливості правового регулювання офтальмології в умовах війни і запропоновано імплементувати рекомендації РНБО щодо контролювання якості медичних послуг для забезпечення доступу громадян до якісної офталь- мологічної допомоги, особливо в умовах військового стану та післявоєнного відновлення постраждалих від бойових дій та окупації регіонів.

 1. Андрюкова Л. М., Фетісова О. Г., Русанова С. В., Яковенко В. К., Доровський О. В. Оцінка сучасних вимог провідних фармакопей світу до якості очних лікарських засобів. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2018. № 4(56). С. 4–10. URL: https://doi.org/10.24959/uekj.18.31.
 2. ВРУ. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон № 2801- XII в редакції від 27.10.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text (дата звернення 14.10.2022).
 3. ВРУ. Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості: Закон № 2206-VIII від 14.11.2017. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2206-19#Text (дата звернення 14.10.2022).
 4. Гриценко Я. А. Напрями удосконалення системи організації надання офтальмологічної допомоги населенню в умовах децентралізації. Публічне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи: матеріали XІІ наукової Інтернет-конференції (Одеса, 28 травня 2021 року). Одеса: Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ  при Президентові України. 2021. С. 80–83.
 5. Дуфинець В. А. Оптимізована сучасна регіональна система надання офталь- мологічної допомоги населенню в умовах багатоукладності охорони здоров’я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2016. № 2(68). С. 32–38. DOI 10.11603/1681-2786.2016.2.6738.
 6. Кількість побутових та військових травм очей у дітей під час війни зростає – експерт / Інтерфакс-Україна. 30.06.2022. URL: https://interfax.com.ua/news/pharmacy/ 842812.html (дата звернення 24.10.2022).
 7. Конвенція про захист цивільного населення під час війни. Женева, 12.08.1949. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text (дата звернення 24.10.2022).
 8. МОЗ та НСЗУ доклали максимум зусиль, щоб втримати систему охорони здоров’я під час війни, – Віктор Ляшко. 05.10.22. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/ moz-ta-nszu-doklaly-maksymum-zusyl-shchob-vtrymaty-systemu-okhorony-zdorovia-pid- chas-viiny-viktor-liashko (дата звернення 25.10.2022).
 9. МОЗ України. Деякі питання надання первинної медичної допомоги в умовах воєнного стану: Наказ № 196 від 17.03.2022. URL: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-17032... pervinnoi-medichnoi-dopomogi-v-umovah-voennogo-stanu (дата звернення 25.10.2022).
 10. МОЗ України. Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я України. URL: https://uoz.cn.ua/reforma022016.pdf (дата звернення 19.10.2022).
 11. МОЗ України. Порядок організації очнопротезної медичної допомоги: Наказ № 372 від 14.05.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1053-13#Text (дата звернення 14.10.2022).
 12. МОЗ України. Про затвердження переліку медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану : Наказ № 761 від 09.05.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0761282-22#Text (дата звернення 25.10.2022).
 13. МОЗ України. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Офтальмологія»: Наказ № 117 від 15.03.2007. URL: https://zakon. rada.gov.ua/rada/show/v0117282-07#Text (дата звернення 18.10.2022).
 14. МОЗ України. Про порядок контролю якості медичної допомоги : Наказ № 752 від 28.09.2012. URL: htt https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1996-12#Text (дата звернення 16.10.2022).
 15. МОЗ України. Про систему офтальмологічної допомоги населенню України: Наказ № 372 від 14.05.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1051- 13#Text (дата звернення 14.10.2022).
 16. МОЗ   України.      Стандарт      екстреної       медичної      допомоги      «Медичне сортування при масовому надходженні постраждалих на ранньому госпітальному етапі».  URL:                 https://medplatforma.com.ua/files/news-medsprava/5152/standart_emd_ postrazhdalih.pdf?utm_medium=refer&utm_source=medplatforma.com.ua&utm_term=88 8&utm_content=article&utm_campaign=red_block_content_file_gr             (дата              звернення 24.10.2022).
 17. Офіційний канал МОЗ України у Facebook. URL: https://www. facebook.com/moz.ukr (дата звернення 29.10.2022).
 18. Президент України. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ №722/2019. URL:  https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (дата звернення 17.10.2022).
 19. Риков С. О., Медведовська Н. В., Барінов Ю. В. Ретроспективний аналіз регіональних особливостей кадрового забезпечення офтальмологічної служби України. Архів офтальмології України. 2019. № 2. С. 6–10. DOI: 10.22141/2309- 8147.7.2.2019.169681.
 20. РНБО України. Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою: Рішення № n0052525-21 від 20.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/n0052525-21#Text (дата звернення 14.10.2022).
 21. Саксонов С. Г., Грузєва Т. С., Вітовська О. П. Ресурсне забезпечення діяльності фахівців офтальмологічного профілю як складова якості медичної допомоги. Проблеми харчування. 2017. № 2. С. 17–23.
 22. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Підходи, практики, принципи і стандарти НАТО в секторі безпеки і оборони України. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/ 18%20-%20PDF/2022/09.2022/broshura_UA.pdf (дата звернення 27.10.2022).
 23. WHO. Quality health services. URL: https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/quality-health-services (дата звернення 25.10.2022).
 24. WHO. World report on vision – 2019. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241516570 (дата звернення 25.10.2022).