непевність

АНАЛІЗ МЕТОДИК ВЕРИФІКАЦІЇ ТА КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Проаналізовано  проблематику  реалізації  метрологічного  підтверджування  засобів  вимірювальної техніки відповідно до міжнародних вимог і можливі напрями їх вирішення. Розглянуто як спільні характеристики, так і певні відмінності основних методик метрологічного підтверджування ЗВТ – верифікації і калібрування, а також сфери їх застосування.  Проаналізовано  методи  верифікації  та  калібрування  ЗВТ,  а  також  точність  та  достовірність  результатів метрологічного підтверджування ЗВТ.

НЕПЕВНОСТІ БАГАТОПАРАМЕТРОВИХ НЕПРЯМИХ ВИМІРЮВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Висвітлено  особливості  опрацювання  результатів  вимірювання  за  допомогою  непрямої багатопараметрової вимірювальної системи. Розглянуто три випадки вивчення непевностей вимірювання. Запропоновано поширити  векторний  метод  оцінювання  непевностей  вимірювання,  поданий  у  додатку  2  до GUM,  на  статистичне описання  параметрів  точності  непрямої багатопараметрової  вимірювальної  системи. Подано  формули  для  коваріантної матриці відносних непевностей векторного межеранда.

Застосування методу серій для дослідження взаємної кореляції спостережень

Запропоновано метод обчислення автокореляції, а також ефективної кількості спостережень. Для генерування корельованих спостережень використовується метод рухомого середнього. За допомогою методу серій можливе спрощене обчислення ефективної кількості спостережень для визначення стандартної непевності середнього значення корельованих спостережень.