метафілософія

За лаштунками розуму: спроба концептуалізації типів суб'єктів філософування (дослідницька стаття)

У статті досліджується метафілософська проблема суб’єктів філософування. Залучається трансцендентальний аргумент для відповіді на питання, що уможливлює різноманітність способів філософування. На основі реконструйованої кантівської моделі розуму розроблена концептуальна модель типів суб’єктів філософування. На основі цієї моделі, у статті обговорюються маргінальні та провідні типи суб'єктів філософування. До перших відносяться епігони та скептики, до других – догматичні метафізики, наукові раціоналісти, релятивісти та критичні раціоналісти.

Філософія Клима Ганкевича (до 180-літнього ювілею від дня народження)

У статті зібрані не багаточисленні дослідження про українського «філософознавця», за оцінкою Ф. Ніцше, як всебічно талановитого педагога з неабиякими філософськими, філологічними надбаннями й етнографічними знаннями, які у творчому спадку Клима Ганкевича не обмежувалися вузько галузевим пізнанням, а були адресовані освіченому читачеві із широким світоглядним баченням життя.

В основі статті – крім розвідки Д. Чижевського, єдиною сучасною працею є достатньо аргументована стаття філософа І. Лисого про К. Ганкевича.