антибактеріальна активність

Дослідження сорбційної здатності кополімерів полівінілпіролідону як основи гідрогелевих косметичних масок з екстрактами біомаси рослин

Встановлена можливість використання гідрогелів на основі кополімерів полівінілпіролідону з 2 гідроксіетилметакрилатом для насичення їх рослинними екстрактами. Одержано гідрогелеві матеріали з екстрактами Calendula officinalis і Arnica montana. Визначено сорбційну здатність гідрогелів щодо даних екстрактів та кінетику виходу екстракту (за флавоноїдами).

Виділення антибактеріального нано-гідроксиапатитного біоматеріалу з кісток буйволів та його характеристика

Методом термічного розкладу з біовідходів (кісток буйвола) виділені наночастинкигідроксиапатиту (HAp). Отриманий білий порошкоподібний матеріал охарактеризований за допомогою інфрачервоної спектроскопії з перетворенням Фур’є (FTIR), дифракції рентгенівських променів (XRD), скануючої електронної мікроскопії (SEM) та енергодисперсійного рентгенівського аналізу (EDX). За допомогою FTIR підтверджено, що термічне оброблення кісткового порошку при температурі 1223 К або вище видаляє органічні частини, що призводить до утворення чистого неорганічного біомінералу.

СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕГІЛЬОВАНИХ ЕНРОФЛОКСАЦИНІВ

Актуальною проблемою в медицині є феномен антибіотикорезистентності, тому доцільними є розробка і впроводження нових антибіотиків або покращення транспорту вже відомих антибіотиків у клітину. Пегілювання є однією з найбільш успішних шляхів покращення доставки в клітину терапевтичних молекул, таких як білки, олігонуклеотиди та інші біомолекули.Таким чином, перспективним є введення фрагментів поліетиленгліколюу структуру антибактеріальних препаратів зі збереженням їх біологічної активності.