корпоративна соціальна відповідальність

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто ключові характеристики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Доведено, що КСВ поступово трансформується в систему екологічних, соціальних і управлінських параметрів − ESG. Наведено показники, за якими можна здійснювати оцінювання цих напрямів діяльності підприємства. Виділено три групи підходів до оцінювання КСВ. Сформовано систему індикаторів для оцінювання вигоди від реалізації КСВ-активностей. Наведено найбільш поширені фондові індекси, які визначаються на підставі оцінювання  ESG-показників компаній.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Узагальнено основні теоретичні положення і визначено особливості процесу формування соціальної відповідальності в контексті забезпечення сталого розвитку підприємства. Виділено принципи стратегії сталого розвитку, що стали ключовими у формуванні концепції соціальної відповідальності. Запропоновано концептуальну схему забезпечення сталого розвитку підприємства як основи побудови соціальної відповідальності.

Використання інструментів корпоративної соціальної відповідальності під час формування маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств

Досліджено можливості удосконалення маркетингової стратегії за рахунок використання нових інструментів, одними з яких для українських підприємств є інструменти корпоративної соціальної відповідальності. Узагальнено визначення поняття корпоративної соціальної відповідальності, а також визначено основні інструменти корпоративної соціальної відповідальності та взаємозв’язок інструментів корпоративної соціальної відповідальності та заходів маркетингової стратегії інтернаціоналізації підприємств.