СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто ключові характеристики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). Доведено, що КСВ поступово трансформується в систему екологічних, соціальних і управлінських параметрів − ESG. Наведено показники, за якими можна здійснювати оцінювання цих напрямів діяльності підприємства. Виділено три групи підходів до оцінювання КСВ. Сформовано систему індикаторів для оцінювання вигоди від реалізації КСВ-активностей. Наведено найбільш поширені фондові індекси, які визначаються на підставі оцінювання  ESG-показників компаній.

1. Буян О.А. (2012). Підходи до оцінки ефективності корпоративної соціальної відповідальності підприємств в Україні. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка»,  Випуск 6 (2), С. 159-165.

2. Євтушенко В. А. (2013). Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники. Вісник НТУ «ХПІ», Вип. 46 (1019), С. 53-64.

3. Затєйщикова О.О. (2014). Аналіз підходів до оцінки соціальної відповідальності бізнесу. Вісник соціально-економічних досліджень, Вип. 2, С. 189-194.

4. Кусик Н.Л., Ковалевська А.В. (2012). Методичний підхід до проведення оцінки ефективності соціально відповідальної діяльності підприємства. Проблеми економіки, №3, С. 137–141.

5. Хлевицька Т.Б. (2014). Методичний підхід до оцінки ефективності корпоративної соціальної відповідальності підприємства на інтегративні платформі. Стратегія економічного розвитку України, № 34, С. 135-141.

6. Філиппова С. В., Сухотеріна М. І. (2015). Порівняльна характеристика методик оцінки ефективності системи корпоративної соціальної відповідальності машинобудівного підприємства. Бізнес-Інформ,  №3, С. 284-287.

7. Jankalova M.( 2016). Approaches to the Evaluation of Corporate Social. Procedia Economics and Finance, №39, С. 580–587.

8. Bowen H.R. Social Responsibilities of the Businessman. Available at: http://www.uiowapress.org/books/2013-fall/social-responsibilities-businessman.htm.

9. Котлер Ф. (2005). Корпоративная социальная ответственность: Как сделать как можно больше добра для вашей компании и общества. Київ: Стандарт, 302 с.

10. Valientea J., Manuel C., Figueras S. (2012). Social responsibility practices and evaluation of corporate social. Journal of Cleaner Production, №35, С. 25-38.

11. ISO 26000 Social Responsibility. Available at: https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html.

12. Головінов О. М. (2014). Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми. Економічний вісник Донбасу,  № 2 (36), C. 190.

13. Соколенко А. Екологічна, соціальна, управлінська сталість, або Для чого компаніям та інвесторам ESG-критерії. Available at: https://business.ua/uk/ekologichna-sotsialna-upravlinska-stalist-abo-dlya-chogo-kompaniyam-ta-investoram-esg-kriteriji.

14. Ахновська І.О, Лепіхова О.Ю. (2016). Механізм впровадження корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах України. Економiка i органiзацiя управлiння, № 1 (21), С. 36-44.

15. Бобко Л.О., Мазяр А.В. (2019). Проблеми корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Ефективна економіка, №5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7043.

16. Перший каталог КСВ-ініціатив. Available at: https://probono.org.ua/csr_research.

17. Про центр. Центр «Розвиток КСВ».  Available at: http://csr-ua.info/csr-ukraine/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80/.

18. Розвиток КСВ в Україні 2010-2018. Available at: http://csr-ua.info/csr-ukraine/wp-content/uploads/2018/10/CSR_2017_reserch-1.pdf

19. Центр “Розвиток КСВ” нагородив кращі кейси з корпоративної відповідальності. Available at: http://sdg.org.ua/ua/novyny/329-2018-04-27-16-09-45.

20. Топ-25 найкращих програм КСВ. Available at: https://www.dsnews.ua/ukr/vlast_deneg/top-25-luchshih-programm-kso-27072020-393543