ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Узагальнено основні теоретичні положення і визначено особливості процесу формування соціальної відповідальності в контексті забезпечення сталого розвитку підприємства. Виділено принципи стратегії сталого розвитку, що стали ключовими у формуванні концепції соціальної відповідальності. Запропоновано концептуальну схему забезпечення сталого розвитку підприємства як основи побудови соціальної відповідальності.

1. Власова Т. Р. (2013) Соціальна відповідальність бізнесу: сутність та тенденції. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту “Економічні науки”. Вип. 1. 52–57. 2. Катан Л. І. Напрями розвитку управління агропромисловою системою України : еколого-економічний аспект, available at: http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_8/statiZKatan.pdf. 3. ISO 26000 – Соціальна відповідальність. available at: http://www.iso.org/iso/ru/home/ standards/iso26000.htm. 4. Шпортко А. М., Кірейцева Г. В. (2016) Становлення концепції сталого розвитку, available at: http:// www.ztu.edu.ua/ua/science/ conference/files/eco_es.../ShportkoAM.doc. 5. Квятковська Л. А. (2013) Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства, Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 1. 85–89. available at: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Vsed_2013_1_14.pdf. 6. OECD/DAC. Strategies for Sustainable Development: Practical Guidance for Development Cooperation. (2001) OECD, Paris, available at: http://www.oecd.org/ dataoecd/34/10/2669958.pdf. 7. Прокопенко О.В. (2014) Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению : монография. Польща: Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, С. 474. 8. How Companies Manage Sustainability: Mckinsey Global Survey Results, available at: https://www.mckinseyquarterly.com. 9. Сайт компанії “P&G”, available at: // http://www.pg.com.ua/ social_responsibility.htm. 10. Марчук Л. П. (2014) Соціальна відповідальність як визначальна стратегія розвитку сучасного бізнесу, Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Економічні науки. Вип. 5.2. 51–56.