бюджетування

Розвиток механізмів бюджетування фінансової діяльності банків в умовах міжнародних економічних відносин

У статті розглянуто механізм бюджетування фінансової діяльності банків в умовах міжнародних економічних відносин. Обґрунтовано сутність фінансового планування банківської діяльності, а також його ролі в системі управління банком. Розглянуто методику банківського бюджетування. Запропоновані рекомендації щодо впровадження в банку сучасних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем з бюджетування, які застосовуються у зарубіжній практиці.

БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНОСТЮ ПІДПРИЄМСТВА З КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Обґрунтовано доцільність управління діяльністю підприємства з капітального інвестування на засадах автономності та комерціалізації. Запропоновано здійснювати системне управління доходами, витратами та фінансовими результатами цього виду діяльності відокремлено від операційної та інших видів діяльності підприємства. Визначено, що для досягнення цієї мети як найважливіший фінансовий інструмент слід використовувати бюджетування локальних та загальних інвестиційних проектів. Розроблено форми окремих видів бюджетів, наведено методику і приклади їх складання.

Контролювання витрат на інноваційні процеси промислового підприємства

Розкрито суть контролювання витрат на інноваційні процеси промислових підприємств. Вдосконалено контролювання витрат на інноваційні процеси, використовуючи бюджетування. Розроблено схему взаємозв’язку аналітичної та синтетичної інформації під час формування ціни і складанні планового кошторисного розрахунку в складі проектно-кошторисної документації. Плановий контрактний кошторис та схеми фінансування інноваційного проекту визначають, використовуючи нормативний метод розрахунку кошторисної вартості проекту.