Розвиток механізмів бюджетування фінансової діяльності банків в умовах міжнародних економічних відносин

2022;
: cc. 231 - 243
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглянуто механізм бюджетування фінансової діяльності банків в умовах міжнародних економічних відносин. Обґрунтовано сутність фінансового планування банківської діяльності, а також його ролі в системі управління банком. Розглянуто методику банківського бюджетування. Запропоновані рекомендації щодо впровадження в банку сучасних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем з бюджетування, які застосовуються у зарубіжній практиці. Запропонована процедура формування фінансового плану банку, що дасть можливість удосконалити бюджетування фінансової діяльності банку, оскільки за допомогою бюджетування можна не тільки збільшувати доходи і зменшувати витрати банку, але й отримувати зростання показників економічної ефективності шляхом підвищення якості наданих послуг і ступеня задоволення клієнтів та працівників банку.

  1. Волохата В. Є. Нецінові методи в управлінні залученими ресурсами банку / В. Є. Волохата // Бізнес Інформ. 2017. № 1. С. 229–234.
  2. Зверук Л. А., Боєва С. К. Концептуальні засади дослідження управління фінансовою стійкістю банківських установ / Л. А. Зверук, С. К. Боєва // Бізнес Інформ. 2017. № 3. С. 288–293.
  3. Коваленко М. О. Циклічність економічного розвитку України та депозитні ресурси банків у цих умовах / М. О. Коваленко // Бізнес Інформ. 2017. № 1. С. 199–204.
  4. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. та ін. Бюджетування та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Н. Я. Петришин, М. Є. Адамів, Ю. Л. Чиркова. Львів: Растр-7, 2020. – 266 c.
  5. Неклюдова Т. М. Сутність та принципи організації бюджетування у банку / Т. М. Неклюдова // Регіональна економіка. 2009. № 2. С. 103–112.
  6. Партин Г. О. Організація та методика бюджетування діяльності банку. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Євроінтеграційний курс України: фінансовий вимір [зб. наук. пр.; у 2-х ч.; відп. ред. М. І. Долішній].  Львів: НАН України. Ін-т регіональних досліджень.   2006. Вип. 3 (LIX).   Ч. 2. С. 59–65.
  7. Танчак Я. А. Сучасний стан і реалії банківської системи України / Я. А. Танчак // Бізнес Інформ. 2017. № 8. С. 219–224.
  8. Rahman M. S., Mangushev D. V. Research of Banking Services in the Sphere of Foreign Economic Activity // Business Inform. 2017. № 1. С. 211–217.
  9. Ronald W. Hilton Managerial Accounting. NewYork: McGraw-Hill, Inc. 1991. P. 848.