конкурентоспроможність.

ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЯК УМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Обґрунтовано необхідність інноваційно-технологічних змін як головного фактору інноваційного розвитку країни. Проаналізовано стан інноваційної діяльності України за допомогою міжнародних індексів, що оцінюють науково-технологічну та інноваційну конкурентоспроможність країни, і їх ранжування. Визначено фактори, які заважають впроваджувати новітні досягнення, та головні проблеми національної економіки щодо проведення інноваційно-технологічних змін.

АНАЛІЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА, ЗОКРЕМА, ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проаналізовано інноваційну активність промислових підприємств України, зокрема Львівської області, за 2011–2012 рр. Досліджено інноваційну активність вітчизняної економіки згідно з міжнародними рейтингами. Здійснено оцінку інноваційного потенціалу промисловості України. Визначено фактори, які впливають на інноваційне становище, що склалося останніми роками в економіці України. 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Зроблено спробу розглянути деякі теоретичні аспекти організування процесів, модернізації промислових підприємств у сучасних умовах прискореного науковотехнічного процесу і жорсткої конкуренції на зовнішньому і внутрішньому ринках. Це вимагає системного висвітлення сукупності чинників, які впливають на формування якісно нового виробничого потенціалу промислових підприємств та ефективного його використання на сучасному етапі господарювання.