динаміка

ЗАКОНОМІРНОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ПРОСТОРУ В ПРИРОДІ, ТЕАТРАЛЬНІЙ СЦЕНОГРАФІЇ ТА АРХІТЕКТУРІ

Сьогодні звичайна людина, не залежно від ритму свого життя, перебуває щонайменше у трьох різних середовищах. Природне (не змінене людиною) - займає найбільший за вимірами простір. Театральне чи театралізоване (середовище перевтілень на короткий термін часу) – зосереджене в локальних, невеликих за розмірами просторах інтер’єрного чи екстер’єрного характеру. Архітектурне - міське (антропогенне - повністю змінене людиною), що зважаючи на свої параметри та окреслені межі займає середню позицію між природним та театральним.

Динамічна модель керування швидкістю у пристрої з багатоступінчастим зубчастим диференціалом і замкнутими гідросистемами через водила

Мета. Розробка математичної моделі динамічних процесів у пристроях зміни швидкості за допомогою багатоступінчастих зубчастих диференціальних передач з замкнутими гідросистеми на прикладі конкретної конструкції.

КОРИГУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРМУЛИ АКЕРМАННА

Методи синтезу контролерів, які базуються на використанні частотних характеристик або кореневого годографа, вважаються класичними або традиційними. Частотні методи доступні в практичному застосуванні, тому більшість систем керування проектуються саме на основі різних модифікацій цих методів. Відмінною особливістю цих методів є так звана робастність, що означає нечутливість характеристик замкненої системи до незначних похибок моделі реальної системи.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

В умовах стрімких змін в економічному та інституційному середовищі комерційної економічної діяльності оновлюється необхідність забезпечення динамічної конкурентоспроможності підприємств торгівлі. У постійному дисбалансі ринкових умов керівництво торговельних підприємств потребує достатньої інформації про стан як внутрішніх факторів, так і навколишнього середовища.

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ, СЕРЕДНІХ ТА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ

Проаналізовано структуру суб’єктів підприємництва України залежно від їхнього виду ( великі, середні, малі) та встановлено основні особливості їхньої діяльності. Досліджено за 2008–2014 рр. динаміку розвитку економіки України, найважливішого її сектору – промисловості та галузі промисловості – машинобудування за такими загальними показниками: вартість активів, обсяг реалізованої продукції і чистий прибуток, а також встановлено причини їхньої зміни.