УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"
4
Лодзинський технологічний університет

В умовах стрімких змін в економічному та інституційному середовищі комерційної економічної діяльності оновлюється необхідність забезпечення динамічної конкурентоспроможності підприємств торгівлі. У постійному дисбалансі ринкових умов керівництво торговельних підприємств потребує достатньої інформації про стан як внутрішніх факторів, так і навколишнього середовища. Актуальність полягає в тому, що зовнішнє середовище функціонування торговельної компанії визначає рівень її організації та розвитку, що визначає якість торговельних послуг для споживачів, темпи зростання та прискорення товарообігу, прибутковість торгових компаній.

Розкрито теоретичні, методологічні та практичні аспекти вивчення тенденцій розвитку оптових та роздрібних торговельних підприємств в Україні.

Предметом дослідження є процес становлення та розвитку підприємств оптової та роздрібної торгівлі України та вдосконалення їх фінансового менеджменту.

Ефективне використання заходів щодо поліпшення фінансового менеджменту підприємств торгівлі дозволить їм сформувати оптимальну систему ціноутворення, вийти на нові ринки, підвищити задоволеність цільових клієнтів шляхом поліпшення своїх послуг та надання якісних товарів і послуг, підвищення продуктивності та відповідальності персоналу.

За даними Державної служби статистики, у 2018 р. зростання обороту роздрібної торгівлі має позитивну динаміку порівняно з попереднім роком, але він змінюється хвилеподібно. Поліпшення було зумовлене розширенням фінансових можливостей домогосподарств, підтриманим підвищенням мінімальної заробітної плати та попиту на торговельні послуги підприємствами реального сектору економіки.

За аналізований період збиткові підприємства становлять в середньому третину від загальної кількості суб’єктів господарювання. Ця величина є високою і вказує на нездатність підприємств торгівлі впоратися з кризою та забезпечити сталий розвиток.

У 2014-2018 роках спостерігалася тенденція до збільшення роздрібного товарообороту підприємств торгівлі України, а динаміка оптового товарообороту коливалася. Представляючи пряму залежність товарообігу від такого макропоказника, як ВВП і використовуючи його прогнозовані значення Світовим банком на наступні роки, автори дають прогноз на 2019-2020 рр. підприємств роздрібної торгівлі в Україні.

1. Балабанова Л. В., Митрохіна Ю. П. (2010) Управління збутовою політикою. навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менедж. – Донецьк, 252 с. 2. Бровкіна Ю.О. (2017) Тенденції та перспективи роздрібної торгівлі в Україні, Науковий журнал «Молодий вчений» : Економічні науки. – № 10, 802-806. 3. Дериведмідь О. С. (2011) Аналіз ринку роздрібної торгівлі України , Вісник Запорізького національного університету : Економічні науки. – Вип. 1. – № 1(9). 108-115. 4. Дима О.О. (2015) Роздрібна торгівля в Україні: багатоканальність та додаткові послуги, Вісник Хмельницького національного університету : Економічні науки. - № 1, 221-226. 5. Куцик П. О., Медвідь Л. Г., Шевчук В. О., Харинович-Яворська Д. О. (2015) Діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі: контрольно-аналітичне забезпечення системи управління [Текст] : монографія. – Чернівці : Технодрук, 370 с. 6. Офіційний сайт Державної служби статистики України Available at : http//www.ukrstat.gov.ua. 7. Рейтинг ТОП-500 компаній Центральної та Східної Європи Available at: www.deloitte.com. 8. Стеценко В.А., Рябко О.І., Ткачук С.В. (2018) Методи підвищення ефективності роботи роздрібного торговельного підприємства, Електронне наукове видання "Економіка та суспільство". - Випуск № 14, 522-527.