чинники

РОЗВИТОК ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РИНКУ ЕЛЕКТРОННОГО СПОРТУ

Метою статті є вивчення ринку кіберспорту, даних про динаміку кіберспорту у світі та Україні та аналіз можливих напрямків інвестування кіберспорту та його інвестиційної надійності. При проведенні дослідження були використані загальнонаукові теоретичні методи дослідження, а саме аналіз, синтез, систематизація, пояснення. Метод абстрактно-логічного узагальнення застосовувався для вивчення та аналізу наукових публікацій, аналітичних доповідей, правових документів. Розглянуто шляхи отримання коштів в кіберспорті та наведено схему екосистеми ринку кіберспорту.

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Обґрунтовано необхідність вивчення й систематизації чинників, що впливають на розвиток логістики в Україні. Викладено результати дослідження зовнішніх чинників впливу на розвиток логістики з урахуванням процесів глобалізації, інтернаціоналізації й інтеграції в різних сферах суспільного життя. Виконано узагальнену систематизацію найзначущіших факторів впливу на розвиток логістики. Визначено основні причини, що зумовили появу чинників впливу на розвиток логістики на сучасному етапі економічних перетворень.