корисність

Інформація як об’єкт цивільних прав: концептуальний вимір

У статті позначено необхідність об’єктивації категорії «інформація» та налагодження правової бази для її регулювання, розглянуті існуючі нормативно-правові акти, що регулюють інформацію. 

Відзначено необхідність розгляду як об’єкт цивільного права лише тієї інформації, що є результатом людської діяльності. 

Поставлено проблемне питання про віднесення інформації до об’єктів цивільного права, для відповіді на це питання проаналізовано ознаки об’єкта цивільного права, виведені вченими-цивілістами. 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІНИ НА “ПРОРИВНІ” ТОВАРИ

Уточнено поняття “проривних” товарів, їх характеристики та методику ідентифікації. Проаналізовано основні підходи до встановлення ціни на нові для ринку товари. Досліджено основні чинники, що впливають на формування споживної вартості “проривного” товару. Обґрунтовано застосування методики встановлення ціни на “проривний” товар на рівні його цінності, сприйнятої споживачами.