Chlorella

TO THE PROBLEMS OF WASTEWATER TREATMENT FROM MINERAL POLLUTANTS WITH THE USE OF MICROALGAE

This article presents the results of experimental studies on the use of Chlorella microalgae for wastewater treatment from the most common mineral pollutants. The influence of the mineral pollutants, namely anions HSO3- , NO3 - , H2PO4 - on the dynamics of wastewater treatment has been established. Analytical dependences of microalgae biomass growth rate depending on pollutant concentration HSO3- , NO3 - , H2PO4 -   and   are obtained. The values of biomass growth coefficients at the corresponding pollutant concentrations are determined.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОКСИДУ ФОСФОРУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОГЛИНАННЯ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ХЛОРОФІЛСИНТЕЗУЮЧИМИ МІКРОВОДОРОСТЯМИ

Однією з найважливіших екологічних проблем XXI століття є зміна загальнопланетарного клімату. За останні десятиліття в результаті людської діяльності концентрація газів, що утворюють парниковий ефект в атмосфері, зростає. Це призводить до руйнівних наслідків для планети Земля та робить проблему зміни клімату однією з найважливіших у сфері охорони навколишнього середовища .

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ПРИРІСТ ХЛОРОФІЛСИНТЕЗУЮЧИХ МІКРОВОДОРОСТЕЙ

        Загальновідомо, що людству необхідно вирішувати велику кількість екологічних проблем. З кожним роком рівень електромагнітного поля Землі тільки зростає, що пов'язано з людською діяльністю. Перспективним було вирішення проблеми поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями за умов впливу мікрохвильового електромагнітного випромінювання.