поліпшення

Вдосконалення бізнес-процесів сучасних судноплавних компаній в сфері міжнародних морських вантажних перевезень

Дослідження діяльності водного виду транспорту України з 2002 по 2020 рр. дало змогу констатувати, що в даному періоді відбулися значні структурні зрушення в вантажообігу та обсягах перевезень, що свідчить про наявність серйозних системних проблем в управлінні. За умови збереження існуючих тенденцій, національна економіка може втратити таку стратегічно важливу галузь. Недоліки в сфері міжнародних морських перевезень викликані серед інших проблемами не ефективного управління бізнес-процесами українських судноплавних компаній.

Дослідження методів визначення зовнішнього зносу спеціалізованої нерухомості

TМета. Актуальним є вирішення проблеми розрахунку сукупного зносу об’єкта нерухомості, а особливо зовнішнього зносу, як мало дослідженого і описаного у наукових публікаціях. Недоліком існуючих методів (окрім методу парних порівнянь) визначення зовнішнього зносу є необхідність накопичення оцінювачем великої кількості даних продажу або оренди аналогічних об’єктів нерухомості, що у сучасних ринкових умовах України досить складно здійснити.