typology

ТЕОРІЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ЇХ ТИПОЛОГІЯ

Вирішується загальнонаукова, міждисциплінарна проблема побудови концепції теорії повідомлень. Об’єктом дослідження є всі можливі види повідомлень, які функціонують у реальному світі як усередині будь-яких кібернетичних систем, так і між ними. Предметом дослідження є аксіоми, закони, будова, атрибути, характеристики, типологія, а також операції над повідомленнями. Метою статті є розроблення концепції теорії повідомлень як складової таких універсальних наук, як теорія масової комунікації, інформології та кібернетики.

МУРОВАНІ ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПОДНІСТРОВ’Я: СТАН ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ РЕСТАВРАЦІЇ

У статті розглядаються історичні будівлі та споруди з природного білого каменю в межах сучасного лівобережжя Дністра Республіки Молдова (історичного Східного Поділля): фіксується стан їх збереження, характеризуються особливості їхнього архітектурного вигляду та конструктивних рішень кам’яної кладки.

Typology of customs servicing of enterprises

At the current stage of European integration in Ukraine, foreign economic activity is one of the most perspective activities for domestic enterprises. An important factor determining the success of foreign economic activity is the high-quality and prompt customs servicing of enterprises. In order to form a diversified systematized and complete vision of the process of customs servicing of business entities, its complex typology has been developed.