водень

Приготування титану-магнітних концентратів для виробництва заліза, модификацій диоксиду титану і титану

Вивчено умови відновлення концентратів титану-магнетиту (основні компоненти Fe 52–54 % та TiO2 5–7 %) природним газом для одержання порошку заліза та титанової фракції. З використанням теорії гранулювання в барабанному апараті та додаванням 25 % соди отримані гранули з оптимальним діаметром, вологістю, міцністю та пористістю. Встановлено, що в діапазоні температур 1143-1198 К відбуваються реакції відновлення, якщо суміш водню та монооксиду вуглецю додається до природного газу у кількості 15 об %.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДИСОЦІАЦІЇ H2S У НАДВИСОКОЧАСТОТНОМУ ПЛАЗМОТРОНІ

Проведено теоретичний аналіз гідродинамічних умов у плазмохімічному реакторі при тангенціальному подаванні газу. Показано, що внаслідок створення закрученого потоку в реакторі виникає градієнт тиску, завдяки цьому вздовж  вертикальної осі виникає зона розрідження, що сприяє виникненню плазмового розряду. На підставі проведених експериментальних досліджень плазмолізу сірководню в закрученому потоці  та аналізу зображень плазмового розряду з використанням монохроматичних світлофільтрів встановлено загальну структуру плазмового розряду.

ОКРЕМИЙ ВИПАДОК ТЕРМОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ КАВІТАЦІЙНОГО СОНОЛІЗУ ВОДИ

Розглянуто механізм сонолізу води з утворенням як інтермедіатів (вільних радикалів), так і основних продуктів (водню та кисню), що мають важливе значення для теплоенергетики і технологій водоочищення, які ґрунтуються на застосуванні передових процесів окиснення. Проаналізовано ефективність генерування гідроксильних радикалів у середовищі інертних газів та кисню.

Корозійно-електрохімічна поведінка низьколегованої сталі у лужному середовищі

Показано, що низьколегована хроммолібденванадієва сталь 12Х1МФ, у порівнянні зі сталлю звичайної якості Ст.3, у концентрованому лужному розчині має більш позитивний стаціонарний потенціал та більш низьку перенапругу виділення водню. Після пропускання 1100 А∙год/м2 кількості електрики, швидкість її анодного розчинення стає нижчою у порівнянні зі сталлю Ст.3, і не збільшується з підвищенням густини струму.