реологічні властивості

Особливості технології перероблення важких нафт з високим вмістом сірки

Проведені дослідження нафт Яблунівського родовища (Полтавська обл., Україна) для вибору подальших шляхів їх перероблення. За допомогою методу імітованої дистиляції досліджено фракційний склад. Визначені структурно-механічні властивості нафтопродуктів, вміст металів та елементний склад. Встановлено, що нафти є важкими з високим вмістом сірки, не містять світлих дистилятів, мають високу густину та в’язкість, велику кількість металів. Запропоновано блок-схему переробки таких нафт.

Дослідження структури, фізико-хімічних і електрокінетичних властивостей гідроксиду кальцію у цукровому виробництві

В статті наведено деякі основні положення впливу методів одержання вапняного молока та його фізико-хімічної природи на технологічний процес очищення дифузійного соку. Запропоновані засоби запобігання порушень технологічного режиму очищення дифузійного соку, які спричинені методами приготування вапняного молока. Досліджено електрокінетичний потенціал вапняного молока та запропоновано структуру міцели гідроксиду кальцію вапняного молока.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВАЖКИХ НАФТ ЯБЛУНІВСЬКОГО РОДОВИЩА З ВИСОКИМ ВМІСТОМ СІРКИ

В статті описано дослідження нафтЯблунівського родовища Полтавської області України, які дають можливість вибрати подальші шляхи їх  переробки. Досліджено фракційний склад методом імітованої дистиляції, основні фізико-хімічні характеристики, визначено структурно-механічні властивості, вміст металів та елементний склад.  Результати досліджень показали, що нафти є важкими з високим вмістом сірки, не містять світлих дистилятів, мають високу густину та в’язкість, велику кількість металів.

Реологічні властивості системи водна дисперсія полімеру–целюлозний загусник

Запропоновано спосіб модифікації полімерних водних дисперсій за допомогою загусників, а саме естерів целюлози. Досліджено вплив природи плівкоутворюючого агенту на реологічні властивості системи за різного ступеню деформації зсуву. Визначено структурно-механічні та реологічні властивості досліджуваних систем. Встановлено, що гідроксиетилцелюлоза є кращим загусником у порівнянні з карбоксиметилцелюлозою. Гідроксиетилцелюлоза надає двокомпонентним системам більш чітко визначені псевдопластичні властивості, що полегшує виробництво та застосування фарб.