твердість

ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL STATE OF RURAL SETTLEMENTS BY INDICATORS OF DRINKING WATER QUALITY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The purpose of the study was to assess the state of ecological development of rural rural areas of the amalgamated territorial communities of Zhytomyr district based on drinking water quality indicators of non-centralised water supply sources to ensure their sustainable development. It was found that the average pH value was within the current standard, which indicates an excellent environmental condition for this indicator. The average content of nitrates in drinking water, which in all the studied communities exceeded the standard by 1.4 to 3.5 times, was assessed at only one point.

Вплив технологічних параметрів на надійність кріплення вставного твердосплавного породоруйнівного оснащення бурових доліт

Мета. Аналізом відпрацьованих шарошок виявлено ефект від проковзування твердосплавних зубків навколо своєї осі. Тому була поставлена задача вивчити причини цього явища. Для оцінки параметрів міцності сталі в ділянках отвору вимірювали твердість з наступним встановленням градієнта розподілу твердості в ділянці отвору. Методика. Застосовуючи добре апробовану методику, а саме спосіб послідовних різниць, визначили оцінку середньоквадратичного відхилення та критерій оцінки. Перевіряли вибіркові середні значення на предмет їхньої однорідності.

ASSESSMENT OF DRINKING WATER QUALITY WITHIN AMALGAMATED TERRITORIAL COMMUNITIES

One of the main problems of rural residential areas is to provide the local population with quality drinking water, which is a major factor influencing their health. To solve this problem, it is necessary to implement effective measures not only at the state level but also at the regional and local levels. The main purpose of decentralization of power is to transfer the power and appropriate financial resources to the lowest levels of local self-government, which makes it possible for created amalgamated communities to use these resources to solve the priority issues.

Синтез композитів активований вуглець-БНК, одержаних з відходів біомаси, для автомобільної промисловості

Показано придатність використання активованого вугілля, отриманого з шкарлупи горіхів пальми катеху, кокосової шкарлупи та листя кокосових горіхів, як наповнювача при приготуванні композитів на основі БНК для автомобільної промисловості. Проведено активацію вуглецю фосфатною кислотою (H3PO4) як дегідруючого агенту. Визначено, що стехіометричне співвідношення біомаси та фосфатної кислоти становить 3:1 для об‘єму партії 300 г. У порівнянні з промисловим вуглецевим наповнювачем, активоване вугілля, отримане з відходів біомаси, краще витримує тест на набухання.

Вплив магнітно-абразивного оброблення на якість мітчиків із швидкорізальної сталі

Досліджено особливості магнітно-абразивного оброблення мітчиків виготовлених з швидкорізальної сталі. Шорсткість поверхні після циклу оброблення мітчиків на передній поверхні знижується до Ra=0,1мкм, на задній до Ra=0,7—0,9мкм, на циліндричній — Ra=0,2— 0,4мкм, в залежності від умов базування оброблюваних деталей в процесі оброблення, поверхнева твердість збільшується до 9—10ГПа, радіуси округлення різальних кромок збільшується на 5–10%. Показано, що момент при нарізанні різі мітчиками після МАО на 15— 40% менший, ніж при нарізанні необробленими.