загальна середня освіта

Теоретико-правові засади організації освітнього процесу в умовах загальноосвітнього комплексу

Розглянуто теоретико-правові засади організації освітнього процесу в умовах загальноосвітнього комплексу. Розкрито сутність освіти та її мету в сучасних умовах розвитку українського суспільства. Проаналізовано нормативно-правову базу, яка існує в сфері надання освітніх послуг в Україні. Аргументовано, що освітній процес в освітній галузі підкріплений достатньою кількістю правових норм, проте в зазначеній сфері існує низка проблем, які потребують вирішення.

Напрями реформування шкільної освіти

Проаналізовано стан правового регулювання шкільної освіти та окреслено
ключові напрями реформування загальної середньої освіти. З’ясовано, що концепція
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова
українська школа” на період до 2029 року передбачає розроблення нового закону “Про
загальну середню освіту” та плану дій з реформування системи загальної середньої
освіти. Доведено необхідність реформування середньої загальної освіти продиктоване