нотаріус

Особливості нотаріального провадження з посвідчення договорів

У статті досліджено основи нотаріального процесу в Україні, зокрема, наукові погляди та сучасні підходи до проблеми правового визначення нотаріального процесу, особливості нотаріального провадження щодо посвідчення договорів.

Таким чином, автор визначив, що під нотаріальним процесом розуміється діяльність нотаріальних органів, що здійснюється у встановленому законом порядку.

. Порівняльний аналіз повноважень нотаріальних органів Грузії та України

Дослідження присвячено актуальним питанням правового регулювання провадження нотаріальної діяльності в Україні. У статті висвітлюється одне з центральних питань здійснення нотаріальної діяльності в будь-якій з держав-членів Міжнародного союзу латинського нотаріату – поняття повноважень нотаріусів.
Автор здійснює порівняльний аналіз повноважень нотаріусів Грузії та України. Органи нотаріату як Грузії, так і України, покликані захищати суб'єктивні права та законні інтереси фізичних та юридичних осіб, які звертаються до них за вчиненням нотаріальних дій.

Повноваження нотаріуса в умовах сьогодення

Досліджено питання щодо прав та обов’язків нотаріуса відповідно до чинного законодавства, визначено можливості вчинення ним тих чи інших дій та доцільність передання йому державою окремих повноважень. Визначено міру дозволеної поведінки нотаріуса та встановлено систему заборон у його діяльності.

Гарантії нотаріального процесу як складові гарантій нотаріальної діяльності в Україні

Питання захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, що
звертаються за вчиненням нотаріальних дій до нотаріальних органів, завжди перебу-
вало під пильним оком держави. Особливо від якості та своєчасності наданих нотаріаль-
них послуг певною мірою залежить ставлення до нотаріуса пересічного громадянина.
Проаналізовано гарантії нотаріального процесу як складових гарантій української
нотаріальної діяльності. Автор пропонує увідповіднити нормам нового Кримінального