Особливості нотаріального провадження з посвідчення договорів

2022;
: 104-109

Markovych Kh. "Features of notarial proceedings for certification of contracts."
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-234-2...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті досліджено основи нотаріального процесу в Україні, зокрема, наукові погляди та сучасні підходи до проблеми правового визначення нотаріального процесу, особливості нотаріального провадження щодо посвідчення договорів.

Таким чином, автор визначив, що під нотаріальним процесом розуміється діяльність нотаріальних органів, що здійснюється у встановленому законом порядку.

Серцевиною нотаріального процесу виступає нотаріальне провадження, яке включає дії нотаріуса, осіб, які до нього звернулися та осіб, які сприяли нотаріусу у вчиненні нотаріальних дій.

Значення нотаріальної процедури не обмежується її функціональним призначенням бути способом виникнення, зміни та припинення правовідносин.

Автор досліджує правове значення нотаріального посвідчення договору та визначає етапи нотаріального провадження щодо посвідчення договорів.

У статті детально викладено перелік фактичних та юридичних дій, які здійснює нотаріус на кожній стадії нотаріального провадження.

Аналізуючи особливості кожного виду договору, автор виділяє ряд підготовчих дій та обставин, наявність або відсутність яких дають підстави для вчинення нотаріальної дії – посвідчення договору. Також визначено дії та обставини, які є обов’язковими для всіх видів договорів.

У статті визначено коло дій, які повинен здійснити нотаріус на стадії підготовки до вчинення нотаріальної дії – посвідчення договору, незалежно від виду договору.

Дії нотаріуса на наступних стадіях нотаріального процесу залежать від особливостей тих чи інших договорів, їх змісту, сторін тощо.

1. Dolynska M. S. (2019). Notarialnyi protses: pidruchnyk [Notarial process]. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav [In Ukrainian].

2. Barankova V. V. (2009). Perspektyvy reformuvannia notariatu Ukrainy: orhanizatsiinyi ta protsesualnyi aspekty [Prospects for reforming the notary of Ukraine: organizational and procedural aspects]. Mala entsyklopediia notariusa. 4 (46). 24–25. [In Ukrainian].

3. Teoriia notarialnoho protsesu: Naukovo-praktychnyi posibnyk [Theory of notarial process] / Za zah. red. S. Ya. Fursy. K.: Alerta, Tsentr uchbovoi literatury, 2012. 920 p.

4. Zhelikhovska Yu. V. (2020). Kryterii klasyfikatsii notarialnykh provadzhen [Criteria for classification of notarial proceedings]. Universytetski naukovi zapysky. 3 (43). 85–91. [In Ukrainian].

5. Bondarieva M. V. (2010). Realizatsiia spadkovykh pravovykh vidnosyn v notarialnomu protsesi [Implementation of hereditary legal relations in the notarial process]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 84. 55–57. [In Ukrainian].

6. Pro notariat [About the notary]: Zakon Ukrainy vid 2 veresnia 1993 roku No. 3425-KhP. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. No 39. P. 383 [In Ukrainian].

7. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine] vid 16 sichnia 2003 roku No. 435-IV / Verkhovna rada Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. No. 40. P. 356 [In Ukrainian].

8. Pro sanktsii [On sanctions]: Zakon  Ukrainy vid 14 serpnia 2014 roku No. 1644-VII / Verkhovna rada Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi rady Ukrainy. 2014. No. 40. P. 2018 [In Ukrainian].