. Порівняльний аналіз повноважень нотаріальних органів Грузії та України

Dolynska M. "Comparative analysis of the powers of notarial bodies in Georgia and Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Дослідження присвячено актуальним питанням правового регулювання провадження нотаріальної діяльності в Україні. У статті висвітлюється одне з центральних питань здійснення нотаріальної діяльності в будь-якій з держав-членів Міжнародного союзу латинського нотаріату – поняття повноважень нотаріусів.
Автор здійснює порівняльний аналіз повноважень нотаріусів Грузії та України. Органи нотаріату як Грузії, так і України, покликані захищати суб'єктивні права та законні інтереси фізичних та юридичних осіб, які звертаються до них за вчиненням нотаріальних дій.
У статті здійснено аналіз нормативних актів, які регулюють нотаріальну діяльність в Грузії та Україні, зауважуючи, що відбувається постійне вдосконалення нотаріального законодавства як Грузії, так і України.
Правове регулювання нотаріальної діяльності, в тому числі провадження нотаріального процесу, в Грузії та Україні здійснюється єдиними спеціальними республіканськими законами «Про нотаріат». Автор наголошує на тому, що деякі правові норми, які регулюють нотаріальну діяльність в зазначених державах між собою дуже подібні, хоча мають свої особливості.
Суб'єкти нотаріальної діяльності як в Україні, так і в Грузії, є в основному однаковими. Хоча в Україні, право вчиняти певні нотаріальні дії мають також посадові особи органів місцевого самоврядування. Однак в Україні нотаріальну діяльність здійснюють як приватні, так і державні нотаріуси, які працюють в державних нотаріальних конторах та державних нотаріальних архівах.
Основними суб'єктами нотаріальної діяльності в Грузії та Україні виступають нотаріуси. Автор приходить до висновку, що повноваження нотаріусів Грузії є ширшими, оскільки вони наділені правом реєструвати акти цивільного стану: як шлюб, так і розірвання шлюбу.

1.Pro notariat: Zakon Ukrayiny` vid 02.09.1993 r. № 3425-XII. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. 1993. № 39. P. 383. 2. O notariate: Zakon Gruzii ot 4.12.1996 g. # 2283-IIs. URL: http://www.matsne.go.ge. 3.Doly`ns`ka M. S. Notarial`ny`j proces: pidruchny`k [Notarial process: textbook]. L`viv: L`vivs`ky`j derzhavny`j universy`tet vnutrishnix sprav. 2019. 652 p. 4. Cy`vil`ny`j kodeks Ukrayiny`: Zakon Ukrayiny` vid 16.01.2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. 2003. № 40. P. 356. 5.Pravovyie osnovyi notarialnoy deyatelnosti: zarubezhnyiy opyit[ The legal basis of notarial activities: international experience] /Pod red.E.A. Boriosovoy. M.: Izdatelskiy dom «Gorodets», 2017. 288 p. 6/Doly`ns`ka M. S. Pry`ncy`py` notarial`nogo procesual`nogo prava [Principles of notarial procedural law]. Yury`dy`chny`j naukovy`j elektronny`j zhurnal. 2020. # 4. P.55-58.