англійська мова

Фавст в англійській літературі: міт чи симбол?

У статті розглянуто питання співвідношення понять симболу й міту. Основну увагу звернено на тлумачення симболу й міту різними філософами та мовознавцями, яке уможливлює виявляння особливостей цих термінів. Розглянуто експлікації та імплікації Фавста як міту й симболу у творі-першоджерелі К. Марло і в инших творах англійської фавстіяни. Виявлено взаємозв’язок термінів «симбол» і «міт» у проаналізованих творах англійської літератури кінця XVI – початку XXI ст.

Типові синтаксичні конструкції європейських стандартів та перекладання їх на українську мову

Стаття розвиває попередні авторові розвідки про синтаксичні конструкції у фахових текстах. На базі визначень новітнього міжнародного стандарту ISO 5127:2017 показано особливості фахової мови проти загальновживаної та пов’язана з цим відмінність критеріїв оцінювання мовних явищ. Запропоновано українські відповідники до типових синтаксичних конструкцій, якими в англійськомовних і німецькомовних стандартах передають вимогу, заборону, рекомендацію, дозвіл, можливість чи здатність.

Розробляння нової редакції ДСТУ ISO 860 «Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів»

У статті розглянуто розробляння нової редакції національного стандарту ДСТУ ISO 860 «Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів». Заналізовано зміни в міжнародному стандарті ISO 860:2007 і труднощі, які виникли під час його перекладу.

Про активні, пасивні та результатові конструкції в українських фахових текстах на тлі інших мов

У статті на одному «хрестоматійному» прикладі порівняно синтаксичні конструкції, що описують граничну перехідну дію, результатову подію та перебування в результатовому стані, п’ятьма мовами: англійською, німецькою, російською, польською та українською.

Функційно адекватний переклад наукової літератури (на матеріалі англійських й українських текстів економічного змісту)

Cтаттю присвячено принципам функційно-адекватного англійсько-українського перекладу наукової літератури економічного змісту. Окреслено базові трансформаційні моделі такого перекладу. Заналізовано деякі способи пристосування цільового тексту до навчальних цілей сучасного українського студента, що вивчає економіку.

Джерела і способи формування терміносистем комп’ютерної сфери в англійській, польській та українській мовах

У статті розглянуто джерела та способи формування терміносистеми комп’ютерної галузі в англійській, польській та українській мовах

Терміни української лінгводидактики на етапі гармонізації

У статті розглянуто терміни української лінгводидактики в контексті гармонізації. Українські терміноодиниці описано в порівняльному аспекті з англійськими, польськими і російськими варіантами. Виявлено труднощі, які супроводжують гармонізацію.