Вибір потужних вітрогенераторів для реальних умов

2017;
: cc. 71 - 75
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Наведено результати розрахунку технічних та економічних показників вітро- електростанцій із різнотипними вітрогенераторами за вітрових умов Карпатського регіону України для вибору оптимального обладнання.

1. Германия установила рекорд по производству «зеленой» энергии. [Електронний ресурс] / ©IGate.2017 // — Режим доступу: http://igate.com.ua/lenta/15052-germaniya-ustanovila-rekord-po-proizvods...і.htm. 2. BP Statistical Review of World Energy, June 2016 [Електронний ресурс] / © 2017 BP P.L.C. // — Режим доступу: http://bp.com/statisticalreview.htm. 3. Інформація щодо потужності та обсягів виробництва електроенергії об’єктами відновлюваної електроенергетики, які працюють за «зеленим» тарифом (станом на 01.01.2017) [Електронний ресурс] / Держенергоефективності України ©2009 // — Режим доступу: http://saee.gov.ua/uk/content/informatsiyni-materialy.htm. 4. Покровський К. Б. Оцінка ефективності вітроелектростанції на основі даних з відкритих джерел / К. Б. Покровський, М. Ю. Кужелєв // Вісник НУ «Львівська політехніка». — 2016. — № 862: Електроенергетичні та електромеханічні системи. — С.123-127. 5. Покровський К.Б. Ефективність потужних ВЕС в карпатському регіоні / К. Б. Покровський, О. І. Маврін, В. П. Олійник, М. С. Яворський // Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: Матеріали Восьмої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 2–3 квітня 2015): Зб. наук. статей, — С. 148–151. 6. WPP «Stary Sambir-1» nature does nothing in vain. [Електронний ресурс] / Програма фінансування альтернативної енергетики в Україні (USELF) // — Режим доступу: http://www.uself.com.ua/fileadmin/documents/USELF-Launch_Event_Kozytskyi.... 7. «Выяв- ление проблем интеграции ветроэлектростанций в электроэнергетическую систему Украины» [Електронний ресурс] / Гольберт А. Е. Доклад для круглого стола. «Новые вызовы, которые связаны с активным развитием альтернативной энергетики. Её место и роль в ОЭС Украины» Ежегодный форум «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее». // — Режим доступу: http://www.proza.ru/2011/09/19/975.htm. 8. Ahmed F. Zobaa. Handbook of Renewable Energy Technology / Ahmed F. Zobaa, Ramesh C. Bansal. World Scientific, 2011. 9. ENERCON product overview. [Електронний ресурс] / ©ENERCON GmbH. August 2016. // — Режим доступу: http://www.enercon.de.