ФАПЧ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАЄКТОРНИХ ВИМІРЮВАЧІВ САНТИМЕТРОВОГО ТА МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ

Стаття присвячена проблемі визначення початкової швидкості снаряду із використанням траєкторних вимірювачів на вогневій позиції. Такі вимірювачі у сукупності із балістичними розрахунками дають можливість здійснювати вимірювання початкової швидкості снаряду і розраховувати балістичні поправки для зменьшення часу готовності до відкриття вогню та підвищення точності стрільби. Технічний бік проблеми полягає у більш привабливих сигнальних характеристиках вимірювачів сантиметрового діапазону, але неприйнятних для практичного використання їх габаритних показників.

Дослідження частотної характеристики програмно реалізованого пристрою ФАПЧ

Метою цієї статті є опис експериментального вимірювання частотної характе- ристики (ЧХ) передавальної функції програмно реалізованого пристрою фазового автоматичного підстроювання частоти (ФАПЧ) за допомогою частотно-модульованих (ЧМ) сигналів. Наведено вираз для передавальної функції пристрою ФАПЧ. Пояснено метод вимірювання ЧХ передавальної функції. Побудовано графіки експериментально отриманих ЧХ для різних параметрів пристрою ФАПЧ.

Аналогова ФАПЧ як схемотехнічна основа ЧМ радіоприймачів

Використання пристроїв фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ) як демодулятора сигналів з частотною модуляцією (ЧМ) дає змогу понизити поріг завадостійкості ЧМ радіоприймачів.

Розглядаються характеристики і схемотехніка ЧМ демодуляторів, виконаних на основі аналогового пристрою ФАПЧ: діодних і транзисторного фазових детекторів, фільтрів нижніх частот, керованих напругою гетеродинів.