циклон

Дослідження гідравлічного опору прямотечійного циклону з коаксіальною вставкою

Мета. Поставлену проблему в науково – дослідній роботі можна вирішити за допомогою експериментального дослідження залежності гідравлічного опору циклону від витрат газового потоку і геометричних параметрів апарату. Актуальність роботи полягає у оптимізації конструкції прямотечійного циклону з коаксіальною вставкою по гідравлічним характеристикам апарату.

Оптимізація конструкції і прогнозування ефективності очищення циклону із спіральним направляючим апаратом

Мета. Поставлену проблему в науково – дослідній роботі можна вирішити за допомогою комп’ютерного моделювання руху газопилових потоків в робочій зоні циклону за допомогою CFD – програм. Знання структури газового потоку і, відповідно, траєкторії руху частинок пилу, дасть можливість оцінити ефективність його роботи і провести оптимізацію його конструкції. Актуальність роботи полягає у визначенні ефективності роботи пиловловлюючих апаратів за допомогою CFD – програм.