зміни

Планування витрат на забезпечення якісних параметрів продукції підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності

Досліджено проблеми планування витрат на забезпечення якісних параметрів про- дукції підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності. Виявлено причини введення ключових принципів управління якістю у технологію планування витрат на забезпечення якісних параметрів продукції. Сформовано рекомендації щодо введення планування асортиментної політики на основі градації витрат і якісних параметрів продукції на підприємстві в умовах зовнішньоекономічної діяльності.

Менеджмент інноваційних змін на підприємстві

Проаналізовано зміну ефективності проекту, що проводиться на етапах: 1) при оцінюванні проекту на передінвестиційній стадії, де оцінюється економічна безпека та ефективність засобів, що інвестуються в проект, поза зв ’язком з джерелом їхнього виникнення (власні або позикові, внутрішні або зовнішні); 2) при оцінці зміни ефективності використання власного капіталу для фінансування проекту на інвестиційній та експлуатаційній стадіях. Досліджено повернення коштів, вкладених в інвестиції, отримання прибутку, спаду продажів.

УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМИ ЗМІНАМИ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті обґрунтовано актуальність та значення кадрових зміни на підприємстві. Розкрито місце кадрової політики в системі організаційного розвитку підприємства. Сформульовано сутність кадрових змін як наукової категорії. Розкрито головні чинники їх виникнення у практиці вітчизняних підприємств. Сформовано складові кадрових змін в організації, обґрунтовано їх взаємозв’язок із організаційним розвитком. Запропоновано поетапність процесу управління кадровими змінами на підприємстві. Сформовано індикатори та показники оцінки ефективності управління кадровими змінами на підприємстві.