Менеджмент інноваційних змін на підприємстві

2019;
: сс. 55 - 64
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано зміну ефективності проекту, що проводиться на етапах: 1) при оцінюванні проекту на передінвестиційній стадії, де оцінюється економічна безпека та ефективність засобів, що інвестуються в проект, поза зв ’язком з джерелом їхнього виникнення (власні або позикові, внутрішні або зовнішні); 2) при оцінці зміни ефективності використання власного капіталу для фінансування проекту на інвестиційній та експлуатаційній стадіях. Досліджено повернення коштів, вкладених в інвестиції, отримання прибутку, спаду продажів. Проект «Відкриття торгово-сервісного центру «Renault» на базі ПП «Автотехцентр- Червоноград» передбачав будівництво повноцінного торгово-сервісного комплексу іноземного бренду Renault та фастфуду «Clayland Corporation and Investment». Менеджери змінили проект на інвестиційній та експлуатаційній стадіях. Замість частини проекту «Маркет автозапчастин Renault» використано власні площі під проект «Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів». Співпрацю з Фастфуд ТМ «Chicken HUT» не було реалізовано на практиці, а торговельну площу використано для відкриття власного кафетерію.

  1. Кавун С. В. Економічна  та інформаційна  безпека  підприємств у системі консолідованої інформації : [навчальний посібник] / С.В.Кавун, А.А. Пилипенко, Д.О. Ріпка - Харків : ХНЕУ, 2013. - 364 с. URL: http://212.111.199.244/jspui/bitstream/123456789/6818/1/.pdf
  2. Живко З.  Б.  Корпоративне  управління  в  системі  економічної  безпеки  :  [навч.  посіб.]  /  З. Б. Живко, О. Р. Сватюк, М. І. Копитко – Львів : ЛьвДУВС, 2018. – 456 с. URL: http://www2.lvduvs.edu.ua/pidruchnyky-posibnyky
  3. Грещак М. Г. Економіка підприємства : підруч. / М. Г. Грещак, В. М. Колот, А. П. Наливайко / за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – К. : КНЕУ, 2006. – 528 с.
  4. Про     інноваційну   діяльність.    Закон    України.    Документ 40-IV, чинний,   поточна    редакція    — Редакція від 05.12.2012, підстава - 5460-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
  5. Василькевич Л. О. Теоретичний підхід до формування поведінки споживачів // Сталий розвиток економіки. // за ред. д.е.н., проф. А. М. Стельмащук. 1 ’2013[18] Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль: ІТЕП, СМП “ТАЙП”. 400 с. С. 314-320. URL: https://www.uniep.km.ua/pdf/_1_2013.pdf
  6. Xiaofei Qian, Xinbao Liu, Jun Pei & Panos M. Pardalos (2018) A new game of information sharing and security investment     between     two     allied     firms, International     Journal      of      Production      Research, 56:12, 4069- 4086, DOI: 10.1080/00207543.2017.1400704
  7. Pinker S. (2018) Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress. Viking.
  8. Gunasekaran & E. W. T. Ngai (2007) Knowledge management in 21st century manufacturing, International Journal of Production Research, 45:11, 2391-2418, DOI: 10.1080/00207540601020429 https://doi.org/10.1080/00207540601020429
  9. Thomas Piketty’s (2014) Capital in the 21st century, Munich Personal RePEc Archive. Retrieved April 20.