psychiatric examination

Необхідність судово-експертного дослідження кумулятивного фізіологічного афекту

Розглянуто проблему нехтування поняттям кумулятивного фізіологічного афекту
як обставини, яка пом’якшує провину, у вітчизняній правозастостовній практиці,
незважаючи на те, що в чинному Кримінальному кодексі України передбачено таку
можливість. Автор доводить необхідність призначення експертизи, щоб встановити
наявність у підсудного на момент вчинення злочину стану афекту, та наводить перелік
обставин, які є підставою для призначення такої експертизи і які, відповідно, необхідно

Особливості судово-псхіатричної експертизи підозрюваного у вчиненні вбивства

У статті розглянуто поняття та зміст судово-психіатричної експертизи підозрю-
ваного у вчиненні вбивства. З’ясовано порядок призначення судово-психіатричної
експертизи у кримінальних провадженнях. Визначено основні питання судово-пси-
хіатричної експертизи підозрюваного у вбивстві. Здійснено аналіз експертних
досліджень соціально-психологічного компонента характеристики особи вбивці.