bullying

Булінг і мобінг (цькування) як різновиди насильницьких посягань на фізичну особу

У статті проаналізовано теоретичні положення, чинні нормативно-правові акти, які врегульовують відносини, що пов’язані із застосуванням адміністративної відповідальності за вчинення булінгу чи мобінгу (цькування).
Зокрема, з’ясовано, що широкий за змістом перелік насильницьких дій, які виявляються у формі булінгу та мобінгу (цькування), закріплено у статтях 173-4, 173-5 КУпАП. Серед різноманітних проявів насильства зауважено про агресивну поведінку особи, яка вчиняє насильницькі дії по відношенню до іншої особи.

Поняття «насильства» у шкільному середовищі

У статті подано матеріали дослідження проблеми шкільного насильства. Метою статті є  дослідження (розкриття) сутнісного змісту поняття насильства у шкільному середовищі, а також визначити основний зміст поняття «булінг». У ході дослідження  проводиться аналіз і систематизація теоретичних підходів до розуміння явища насильства в школі, найбільш розроблених в науковій літературі. Здійснюється порівняльний аналіз поняття шкільного насильства та інших понять, що є близькими за своєю суттю.

Адміністративно-правова протидія кібербулінгу стосовно дітей

У статті досліджено зміст поняття «кібербулінг», яке упродовж останніх років
набуло значного поширення в дитячому середовищі і є надзвичайно негативним
явищем. Подано характеристику адміністративно-правових заходів протидії кібербу-
лінгу, окреслено деякі напрями удосконалення норм чинного законодавства у цій сфері.