Булінг і мобінг (цькування) як різновиди насильницьких посягань на фізичну особу

Oleksiy Ostapenko "Bullying and mobbing (harassment) as types of violent attacks on an individual".

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті проаналізовано теоретичні положення, чинні нормативно-правові акти, які врегульовують відносини, що пов’язані із застосуванням адміністративної відповідальності за вчинення булінгу чи мобінгу (цькування).
Зокрема, з’ясовано, що широкий за змістом перелік насильницьких дій, які виявляються у формі булінгу та мобінгу (цькування), закріплено у статтях 173-4, 173-5 КУпАП. Серед різноманітних проявів насильства зауважено про агресивну поведінку особи, яка вчиняє насильницькі дії по відношенню до іншої особи.
Зважаючи на актуальність захисту адміністративно-правових відносин, які порушуються у формі булінгу або мобінгу, розглянуто ознаки, властиві цим термінам, та виокремлено їхні види. Крім того, визначено ознаки, які характеризують адміністративну відповідальність за вчинення цькування.
Зауважено, що складати протокол про вчинення булінгу мають повноваження працівники поліції (ст. 255 КУпАП), розгляд справи і прийняття по ній рішення вчиняється судом (ст. 221 КУпАП). Про факт вчинення мобінгу протоколи згідно зі ст. 230-1 КУпАП мають право складати і приймати по них рішення посадові особи, що уповноважені керівником центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, а також справи про вчинення мобінгу підвідомчі розгляду судом (ст. 221 КУпАП).
Підкреслено, що суб’єктів, які вчиняють насильницькі дії чи бездіяльність у формі булінгу або мобінгу, можна умовно систематизувати у певні групи.
Зазначено, що розмежування насильницьких і ненасильницьких дій, які здійснюються у формі цькування під час їх правової кваліфікації, є досить складним завданням. Для кваліфікації протиправних дій, які вчиняються шляхом цькування, повинно бути настання шкідливих наслідків. Позначення ненасильницьких дій повинно свідчити про наявність не тільки відповідних дій, але й про суб’єктивне ставлення до таких дій особи, яка їх вчиняє.

Проаналізовано співвідношення між видами адміністративних стягнень і санкціями за вчинення булінгу / мобінгу.

1. Konstytutsiia Ukrainy: chynne zakonodavstvo stanom na 05 sichnia 2021 r. [The Constitution of Ukraine: current legislation as of January 5, 2021]. Kyiv: Pravova Yednist. 2021 [in Ukrainian].

2. Nort, Duhlas (ed.) (2017). Nasylstvo ta suspilni poriadky. Osnovni chynnyky yaki vplynuly na khid istorii [Violence and social order. The main factors that influenced the course of history]. Kyiv: Nash format [in Ukrainian].

3. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zapobihannia ta protydii mobinhu (tskuvanniu): Zakon Ukrainy (2022, November 16) № 2759-IX [On the introduction of amendments to some legislative acts of Ukraine regarding the prevention and counteraction of mobbing (bullying): Law of Ukraines]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-20#Text (accessed 17.08.2023). [in Ukrainian].

4. Skott, Dzhynny Hrekhem (1991) Konflykty: puti ikh prieodolieniia [Conflicts: ways to overcome them]. Kiev: Vnieshtorhizdat [in Russian].

5. Kolomoyets, O. D. (2017) Administratyvno-pravove rehuliuvannia vidpovidalnosti za vchynennia nasylstva u simi: navch. posibnyk [Administrative and legal regulation of responsibility for committing violence in the family: study guide]. Kyiv: «KNT»[in Ukrainian].

6. Slyvka, S. S. (2015) Problemy filosofii prava: navch. posibnyk [Problems of the philosophy of law: study guide]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

7. Shemshuchenko, Yu. S. (ed.) (2012) Velykyj encyklopedychnyj jurydychnyj slovnyk [The Great encyclopedic legal dictionary]. Kyiv: Vyd-vo «Jurydychna dumka» [in Ukrainian].

8. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. Sumy: VVP «NOTIS» [in Ukrainian].

9. Tskuvannia [Harassment]. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD... (accessed 20.08.2023). [in Ukrainian].

10. Mobinh [Mobbing]. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Мобінг (accessed 20.08.2023). [in Ukrainian].

11. Yeroshenko, O. (ed.) (2012) Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. Donetsk: TOV «Glorija ‒ Trejd» [in Ukrainian].

12. Mobinh: poniattia, riznovydy, prychyny, vidpovidalnist [Mobbing: concepts, types, causes, responsibility]. Retrieved from: https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/Мобінг:_поняття,_різновиди,_причини,_відповідальність (accessed 20.08.2023). [in Ukrainian].

13. Kolpakov, V. K. (2008) Administratyvna vidpovidalnist (administratyvno-deliktne pravo) : navch. posibnyk [Administrative responsibility (administrative-delict law): study guide]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

14. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia [The Code of Ukraine on Administrative Offenses]. Sumy: TOV «VVP NOTIS» [in Ukrainian].

15. Bezzubov, D. O. (2013) Suspilna bezpeka (orhanizatsiino-pravovi zasady zabezpechennia): monohrafiia [Social security (organizational and legal principles of provision): monograph]. Kyiv: «MP Lesia» [in Ukrainian].

16. Shmidt-Assmann, E. (2009) Pravo yak ideia vrehuliuvannia: osnovni zasady ta zavdannia systematyky administratyvnoho prava [Law as an idea of settlement: the main principles and tasks of the systematics of administrative law]. Kyiv: «K.I.S.» [in Ukrainian].

17. Ostapenko, O. I. (ed.) (2021). Administratyvne pravo Ukrainy (Zahalna chastyna): navch. posibnyk [Administrative law of Ukraine (General part): study guide]. Lviv: SPOLOM [in Ukrainian].

18. Averianov, V. B. (ed.) (2002). Vykonavcha vlada i administratyvne pravo [Executive authority and administrative law]. Kyiv: Vydavnychyi Dim «In Yure» [in Ukrainian].

19. Pro vnesennia zmin do Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia shchodo zapobihannia ta protydii mobinhu (tskuvanniu): Zakon Ukrainy (2022, December 1) № 2806-IX [On Amendments to the Code of Ukraine on Administrative Offenses Regarding the Prevention and Counteraction of Mobbing (bullying): Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-20#Text (accessed 15.09.2023). [in Ukrainian].