правові відносини

Структура правових відносин пов'язаних із обігом віртуальних активів

У статті розкрито суб’єкти та об’єкти правовідносин, які пов’язані із обігом віртуальних активів на ринку віртуальних активів України. Актуальність дослідження визначається тим, що у статті проаналізовано новації національного законодавства в контексті реалізації основи правового регулювання діяльності криптовалютних бірж як суб’єктів ринку віртуальних активів. Зокрема, було розглянуто положення Закону України «Про віртуальні активи» як майбутню правову основу для легалізації криптовалютних бірж і ринку віртуальних активів в цілому.

Сучасний теоретико-правовий дискурс щодо дефініції «правоутворення»

Проаналізовано наявні у сучасному науковому дискурсі доктринальні дефініції “правоутворення” та окреслено характерологічні ознаки даного феномену. На основі узагальнення різних підходів до дефініції “правоутворення” визначено такі його ознаки: 1) вживається у різних аспектах; 2) тривалість правоутворення; 3) містить як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники; 4) в результаті правоутворення утворюються правові норми. Оскільки правоутворенння є тривалим процесом, то воно може бути по- ділене на певні етапи.

Відносини в мережі Інтернет як об’єкт правового регулювання

Досліджено правове регулювання суспільних відносин у мережі Інтернет. Про- аналізовано законодавче регулювання Інтернету як особливого інформаційного простору та як технологічної мережі. Охарактеризовано різні підходи та класифікаційні особливості правового регулювання Інтернету як технологічної мережі та як особливого середовища, в якому здійснюються комунікативні відносини. Визначено провідну роль держави у регулюванні мережі Інтернет та встановленні законодавчого забезпечення, відзначено важливість саморегулювальних відносин. Зроблено відповідні висновки та надано рекомендації.