Відносини в мережі Інтернет як об’єкт правового регулювання

Bortnyk N., Esimov S. Relations in the network Internet how to object legal regulation

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Досліджено правове регулювання суспільних відносин у мережі Інтернет. Про- аналізовано законодавче регулювання Інтернету як особливого інформаційного простору та як технологічної мережі. Охарактеризовано різні підходи та класифікаційні особливості правового регулювання Інтернету як технологічної мережі та як особливого середовища, в якому здійснюються комунікативні відносини. Визначено провідну роль держави у регулюванні мережі Інтернет та встановленні законодавчого забезпечення, відзначено важливість саморегулювальних відносин. Зроблено відповідні висновки та надано рекомендації.

1. Hutsu S. F. Pravove rehuliuvannia merezhi Internet: mizhnarodnyi i vitchyznianyi dosvid [Legal regulation of the Internet: international and domestic experience].Visnyk NTUU “KPI”. Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo. 2018. Vyp. 2 (38). P. 114–118. 2. Soldatenko O. Informatsiinyi prostir u merezhi Internet: pravove rehuliuvannia ta kontrol [Information space on the Internet: legal regulation and control]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2018. № 5. P. 134–140. 3. Baranov O. A. Internet rechei (IoT): meta zastosuvannia ta pravovi problemy [Internet of Things (IoT): Purpose and Legal Issues]. Informatsiia i pravo. 2018. № 2(25). P. 31–44. 4. Vakariuk L. Osnovni pidkhody do rozuminnia poniattia “informatsiini prava liudyny” [Basic approaches to understanding the concept of“information human rights]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2018. № 2. P. 155–159. 5. Typovoi zakon YuNSYTRAL ob эlektronnыkh podpysiakh [UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures]. Zakonodavstvo Ukrainy. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_937. 6. Frolova O. M. Rol OON v systemi mizhnarodnoi informatsiinoi bezpeky [The role of the UN in the international information security system]. Mizhnarodni vidnosyny. Seriia: politychni nauky. 2018. № 18–19. URL. file:///C:/Users/User/Downloads/3468-12756-1-PB.pdf. 7. Kodeks Ukrainy pro administratyvne pravoporushennia [Code of Ukraine on Administrative Offenses]: Zakon Ukrainy vid 07.12.1984 № 8073-Kh.Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR. 1984, dodatok do № 51. P. 1122. 8. Maryts D. O. Poniattia ta oznaky informatsiinykh pravoporushen [Concepts and signs of information offenses]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 2018. Vyp. 3. Tom 2. P. 57–60.