Структура правових відносин пов'язаних із обігом віртуальних активів

Alexandr Pochynok "Structure of legal relations related to the circulation of virtual assets".

1
Західноукраїнський національний університет

У статті розкрито суб’єкти та об’єкти правовідносин, які пов’язані із обігом віртуальних активів на ринку віртуальних активів України. Актуальність дослідження визначається тим, що у статті проаналізовано новації національного законодавства в контексті реалізації основи правового регулювання діяльності криптовалютних бірж як суб’єктів ринку віртуальних активів. Зокрема, було розглянуто положення Закону України «Про віртуальні активи» як майбутню правову основу для легалізації криптовалютних бірж і ринку віртуальних активів в цілому. У статті висвітлено позитивні та проблемні моменти регулювання вищезазначеного закону. Зокрема, до позитивних моментів можна віднести наявність свободи емісії та децентралізацію. Відсутність посередників в угодах призводить до зниження витрат. Тобто, віртуальні активи доступні для широкого кола користувачів і мають досить високий ступінь захисту. Негативні моменти проявляються в наявності загрози незаконного використання віртуальних активів з метою фінансування тероризму, здійснення підривної діяльності, торгівлі забороненими товарами та їх використання для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Метою дослідження було розглянути та розкрити структуру правових відносин, які пов’язані із обігом віртуальних активів у відповідності до чинного законодавства України. При проведені дослідження використовувалися: загальнонаукові методи дослідження (дедукцію та індукцію, синтез та аналіз, наукову абстракцію,системний підхід); спеціально-юридичні методи пізнання (формально правовий, порівняльно-правовий, ретроспективний, правове прогнозування); методологічне обґрунтування сутності, структури та природи структури правовідносин у сфері з обігу віртуальних активів, що є об’єктом дослідження.

Охарактеризовано встановлених законом учасників ринку віртуальних активів, порядок їх реєстрації, ліцензування діяльності постачальників послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів. На підставі аналізу було підкреслено важливість визначення правових механізмів державного регулювання, нагляду та моніторингу діяльності криптовалютних бірж, доопрацювання положень закону, а також необхідність подальшого дослідження даної теми статті. Проведене дослідження узагальнює наявну структуру нових правових відносин пов’язані із обігом віртуальних активів.

1. Hrytsai, S. (2022). Poriadok realizatsii virtualnykh aktyviv v Ukraini [Procedure for realization of virtual assets in Ukraine]. Retrieved from http://journals.maup.com.ua/index.php/law/article/view/2086/2587 (accessed 03.10.2023) [in Ukrainian].

2. Hrudnytskyi, V.M. (2023). Pravove rehuliuvannia obihu virtualnykh (tsyfrovykh) aktyviv v Ukraini [Legal regulation of circulation of virtual (digital) assets in Ukraine]. Retrieved from http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava/article/view/315... (accessed 03.10.2023) [in Ukrainian].

3. Hudima, T., Dzhabrailov, R., Ustymenko, V. (2022). Pravove rehuliuvannia rynku virtualnykh aktyviv v Ukraini ta yevropeiskomu soiuzi: porivnialne doslidzhennia [Legal regulation of the virtual assets market in Ukraine and the European Union: a comparative study]. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Ruslan-Dzhabrailov/publication/3712... (accessed 25.09.2023) [in Ukrainian].

4. Hudima, T., Ustymenko, V., Dzhabrailov, R., Chernykh, O. (2022). Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia obihu virtualnykh aktyviv v Ukraini: de-fakto vs de-yure [Peculiarities of legal regulation of circulation of virtual assets in Ukraine: de facto vs de jure]. doi: https://doi.org/10.55643/fcaptp.5.46.2022.3844 (accessed 03.10.2023) [in Ukrainian].

5. Kovalevych, I.I. (2023). Pravovi osoblyvosti rehuliuvannia kryptovaliutnykh birzh v Ukraini. [Legal features of regulation of cryptocurrency exchanges in Ukraine]. Retrieved from https://dspace.oduvs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/96f633a1-8b95-46e... (accessed 03.10.2023) [in Ukrainian].

6. Kud, O.O., Kucheriavenko, M.P., Smychok, Ye.M. (2019). Tsyfrovi aktyvy ta yikh pravove rehuliuvannia u sviti rozvytku tekhnolohii blokchein [Digital assets and their legal regulation in the world of blockchain technology development]. Kharkiv: Pravo. Р. 33. [in Ukrainian].

7. Nahnybida, V.I. (2022). Normatyvno-pravove rehuliuvannia vidnosyn z tsyfrovymy aktyvamy ta perspektyvy yoho udoskonalennia [Regulatory regulation of relations with digital assets and prospects for its improvement].  Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Oleksii-Kostenko-3/publication/3576... (accessed 03.10.2023) [in Ukrainian].

8. Nahnybida, V.I. (2021). Normatyvno-pravove rehuliuvannia vidnosyn z tsyfrovymy aktyvamy ta perspektyvy yoho udoskonalennia [Development of legal regulation of circulation of virtual assets (cryptocurrency) in Ukraine]. Retrieved from https://hdl.handle.net/11300/17865 (accessed 03.10.2023) [in Ukrainian].

9. Novytskyi, V., Fytsa, V. (2021). Stanovlennia ta rozvytok pravovoho rehuliuvannia obihu virtualnykh aktyviv [Formation and development of legal regulation of circulation of virtual assets]. doi: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).249302 (accessed 03.10.2023) [in Ukrainian].

10. Ovcharenko, A.S., Polatai, V.Yu. (2019). Kryptovaliuta v systemi mizhnarodnoho pryvatnoho valiutnoho prava. Shchodo okremykh pytan opodatkuvannia virtualnykh aktyviv v Ukraini [Cryptocurrency in the system of international private currency law. Regarding certain issues of taxation of virtual assets in Ukraine]. Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS) (The law of Eastern European countries). № 4. Р. 155-162. [in Ukrainian].

11. Ovcharenko, A.S. (2020). Pravove rehuliuvannia virtualnykh aktyviv ta kryptovaliut v Ukraini: suchasnyi stan i perspektyvy [Legal regulation of virtual assets and cryptocurrencies in Ukraine: current state and prospects]. Retrieved from http://lsej.org.ua/4_2020/49.pdf (accessed 25.09.2023) [in Ukrainian].

12. Pravovyi rezhym kryptovaliut v Ukraini (Vikipediia). [Legal regime of cryptocurrencies in Ukraine (Wikipedia)]. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8... (accessed 25.09.2023) [in Ukrainian].

13. Pro virtualni aktyvy: Zakon Ukrainy (2022, February 17) № 2074-IX [About virtual assets: Law of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20/ed20220217#Text (accessed 25.09.2023).

14. Pro zapochatkuvannia ta zdiisnennia diialnosti ustanovamy-emitentamy elektronnykh hroshei i prudentsiinyi nahliad za neiu, pro vnesennia zmin do dyrektyv 2005/60/IeS i 2006/48/IeS ta pro skasuvannia Dyrektyvy 2000/46/IeS (2009, September 16). [On the initiation and implementation of activities by electronic money issuing institutions and their prudential supervision, on the amendment of Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and on the repeal of Directive 2000/46/EC: Directive 2009/110 of the European Parliament and of the Council / EU]. Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a18#Text (accessed 25.09.2023) [in Ukrainian].

15. Pro valiutu i hroshovi operatsii: Zakon Ukrainy (2018, June 21) № 2473-VIII [On currency and monetary transactions: Law of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text (accessed 03.10.2023).

16. Pro rynky kapitalu ta orhanizovani tovarni rynky: Zakon Ukrainy (2006, February 23) № 3480-IV [On capital markets and organized commodity markets: Law of Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text (accessed 03.10.2023).

17. Protsenko, A.T. (2016). Pravovyi status virtualnykh valiut: svitovyi dosvid ta ukrainski realii. [Legal status of virtual currencies: world experience and Ukrainian realities]. Pravo i suspilstvo. № 2. Р. 130-134. [in Ukrainian].

18. Riadinska, V.O. (2020). Kryptovaliuta: suchasni pidkhody do vyznachennia finansovo-pravovoi pryrody [Cryptocurrency: modern approaches to determining the financial and legal nature]. Tsyfrovi transformatsii Ukrainy 2020: vyklyky ta realii: zb. nauk. pr. NDI PZIR NAPrN Ukrainy № 1 za materialamy kruhloho stolu. Kharkiv: NDI PZIR NAPrN Ukrainy. Р. 152-157. [in Ukrainian].

19. Samsin R. (2022). Derzhavne rehuliuvannia u sferi obihu virtualnykh aktyviv v Ukraini [State regulation in the field of circulation of virtual assets in Ukraine]. Retrieved from https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/463d270b-fdd0-453... (accessed 03.10.2023) [in Ukrainian].

20. Uhoda pro Asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony (2014, March 21) № 984_011. [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (accessed 25.09.2023) [in Ukrainian].

21. Furman, V. (2022). Rehuliuvannia kryptovaliut v Ukraini: shcho peredbachaie Zakon pro virtualni aktyvy [Regulation of cryptocurrencies in Ukraine: what the Law on Virtual Assets provides]. Retrieved from https://biz.ligazakon.net/analitycs/210170_regulyuvannya-kriptovalyut-v-... (accessed 03.10.2023) [in Ukrainian].

22. Regulation of the European Parliament and of the Сouncil on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) (2019, September 24) № 2019/1937. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593 (accessed 25.09.2023).