historical environment

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ СТИЛЬОВИХ НАШАРУВАНЬ ОБ’ЄКТІВ В ІСТОРИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Однією з основних проблем памяткоохоронної і реставраційної діяльності є визначення цінності об’єкта охорони, в тому числі відносно його стильової чистоти. Метод системно-структурного аналізу допомагає дослідити і обґрунтувати прояви основних ознак стилю на різних рівнях - містобудівному рівні,  рівні об’єкту і рівні окремого елементу, і таким чином аргументувати, чи є певна будівля прикладом певного стилю.

МОЖЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА НАДМАЛИХ ОДНОРОДИННИХ БУДИНКІВ У ІСТОРИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ МІСТ

Стаття звертає увагу на актуальну проблему забудови центральної
історичної частини міст, парцеляція ділянок якого обмежена чинним законодавство
України. На практиці все більше історичні міста та осередки забудовуються
великомасштабними та грандіозними спорудами, порушуючи масштабність, ритм
та архітектурне наповнення. Надмалі однородинні будинки можуть стати цікавим
та економічно вигідним кроком у забудові невеликих історичних кварталів,
ущільнення існуючої забудови та інтеграції архітектурно-нейтральних споруд.

POSSIBILITIES OF CONSTRUCTION OF EXTREMELY SMALL SINGLE-HOUSES IN THE HISTORICAL CITY ENVIRONMENT

Authors of the article consider two important aspects of the organization of the urban
environment. The first, the possibility of compaction of buildings by the method of small single-family
houses construction. And the second, possibility of preserving the architectural character of historic
cities, which largely suffer from poorly designed and commercially attractive buildings.
Ultra-small single-family houses have a list of important qualities: they provide the minimum

STRUCTURE FORMATION PRINCIPLES OF PASSAGES IN THE LVIV CITY CENTRE

In the central area of the city of Lviv there were 15 passages, and only three of
them maintained their initial function, while the rest ceased to exist despite preservation of
65-70% of space planning structure of quarters. Given due disclosure of this issue, alongside
with the prospects for developing these premises, conditions of formation and establishment
of the passages, and their spatial interaction, a significant part of urban space may be
reintegrated into the city’s cultural public sector by means of revalorization, since, as a rule,

ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ СЕРЕДОВИЩА ІСТОРИЧНИХ МІСТ З ВІДТВОРЕННЯМ ВТРАЧЕНИХ ПАМ'ЯТОК – АКТУАЛЬНІСТЬ, ПРАВОВЕ ТА НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У статті наведено інформацію щодо актуальності теми збереження пам'яток як умови сталого розвитку історичних міст, згадані основні законодавчі та нормативні документи у сфері охорони культурної спадщини, збереження традиційного характеру історичного середовища та відтворення втрачених пам'яток.