цементний камінь

Фізико-хімічні особливості гідратації обважнених термостійких тампонажних матеріалів

Створено новий конкурентоздатний клас тампонажних композицій (обважнені безусадкові тампонажні матеріали) із використанням як компонентів золи виносу ТЕС, обважнювача і суперпластифікатора. Рентгенофазовим аналізом тампонажного каменю ідентифіковано склад новоутворень в процесі гідратації розроблених тампонажних композицій. Отримано кінетичні криві розширення тампонажного матеріалу в широкому температурному інтервалі. Визначено раціональні температурні режими тужавіння тампонажних композицій за критеріями міцності і газопроникності цементного каменю.

ВПЛИВ ДИСПЕРГОВАНОГО ВАПНА НА ТВЕРДНЕННЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЮ

Робота присвячена актуальному напрямку розвитку будівельної індустрії – підвищенню міцності бетонних конструкцій та виробів на основі портландцементу за рахунок введення при замішуванні з водою в склад сировинної суміші спеціальних додатків. Перспективним додатком є попередньо віброактивоване гашене вапно.