вентильний реактивний двигун

Індивідуальний привід системи змащування двигуна внутрішнього згорання на базі вентильного реактивного двигуна

У статті проведено аналіз сучасних систем змащення двигунів внутрішнього згоряння. З’ясовано, що системи з механічними компонентами приводу, що містять механічні та електронні компоненти мають ряд недоліків. Зокрема, при холодному пуску двигуна внутрішнього згорання, коли в’язкість мастила є високою, характеристика гідродинамічного опору різко піднімається вгору, що приводить до високого тиску на низьких обертах та привід вимагає низьких обертів насоса. Знову ж, зростання температури мастила є причиною зменшення в’язкості, характеристика гідродинамічного опору стає більш пологою.

Вентильний реактивний двигун із буфером енергії в системах з автономним живленням обмеженої потужності

Обґрунтовано доцільність використання ємнісного нагромаджувача в колі електронного комутатора для покращення техніко-економічних показників вентильних реактивних двигунів. Такий електромеханічний перетворювач максимально простий конструктивно, дешевий у виготовленні та має хороші технологічні характеристики порівняно із найпростішими електричними машинами — асинхронними, а привід на базі вентильного двигуна з пасивним ротором за регулювальними властивостями не поступається приводам з колекторними двигунами постiйного струму, які набули необмеженого поширення.

Вентильний реактивний двигун для приводу колеса інвалідного візка

Розглянуто конструкції електромеханічного перетворювача вентильного реактивного двигуна та схему транзисторного комутатора з послідовним буфером енергії. Електромеханічний перетворювач з псевдо-U-подіб­ни­ми елементами осердя статора вирізняється раціональною магнітною системою, а застосовані схемні рішення електронного комутатора вентильного реактивного двигуна дозволяють підвищити енергетичні показники.