educational trajectory

Застосування методу багатовимірної середньої при формуванні індивідуальних навчальних траєкторій студентів ІТ-спеціальностей

Сьогодні стрімко розвивається освітнє середовище та методи його взаємодії з людьми. Кожна персона має право на освіту та її вибір. Описано таке поняття, як індивідуальна освітня траєкторія, її особливості та проблеми формування. Індивідуальна освітня траєкторія дасть змогу студентам робити власний вибір серед запропонованих дисциплін, отже, вибирати свій власний шлях для реалізації потенціалу.

Інформаційна система формування персональних освітніх траєкторій в галузі ІТ

Проаналізовано рівень розвитку освітньої галузі на проміжному етапі середньої та вищої освіти. Запропоновано ідею створення своєрідної інтелектуальної рекомендаційної системи для побудови персональних освітніх траєкторій. Статистично справедливо вважати, що вибір майбутнього фаху залежить від різноманітних чинників, але в основу завжди покладено принаймні середній рівень успішності у відповідних предметних областях. Цей процес супроводжується ретельним аналізом особистих вподобань, майбутніх перспектив та соціально-комунікаційних елементів.