позбавлення волі

Правова природа праці засуджених, її цілі, завдання та особливості регулювання

У даній статті буде досліджено правову природу і висвітлено проблемні питання залучення засуджених, які відбувають покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до суспільно корисної праці. Розкрито цілі і завдання суспільно корисної праці як засобу виправлення і ресоціалізації таких засуджених. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного кримінально-виконавчого законодавства в частині правового регулювання застосування суспільно корисної праці до засуджених, які відбувають покарання у виді позбавлення волі.

Розслідування злочинів, учинених засудженими у виправних колоніях України

З метою вдосконалення розкриття та розслідування злочинів учинених засудженими у виправних колоніях України, вирішення проблемних питань, які виникають під час розслідування таких злочинів, виникла необхідність розроблення нових науково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, зокрема й рецидивною, а також удосконалення організаційно-правових засад діяльності органу досудового розслідування під час розслідування таких злочинів.

Злісна непокора як підстава застосування сили до засуджених: індивідуальне та віктимологічне запобігання

З’ясовано сутність злісної непокори засуджених до позбавлення волі в контекстівизначених у законі підстав застосування до них заходів фізичної сили, спеціальнихзасобів і зброї, а також розроблено науково обґрунтовані заходи щодо удосконаленняправового механізму з цих питань на індивідуальному рівні запобігання злочинам.